Όλα ανοιχτά για τη Volterra, λέει η μητρική της εταιρεία

Όλα ανοιχτά για τη Volterra, λέει η μητρική της εταιρεία

Ολες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, λέει η Άβαξ σχετικά με τη Volterra.


Κατόπιν ερωτήματος της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με την θυγατρική εταιρεία Volterra η ΑΒΑΞ διευκρινίζει πως σύμφωνα με την πάγια πολιτική της εξετάζει πάντοτε κάθε δυνατή επιλογή, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς και την ευρύτερη στρατηγική της, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της.

Στα πλαίσια αυτά διερευνάται και η επιλογή αξιολόγησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ως άνω θυγατρική της, χωρίς να έχει ληφθεί οιαδήποτε σχετική απόφαση ή να έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις με οιοδήποτε μέρος προς οιαδήποτε κατεύθυνση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ