Έρχεται από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο - Τι θα ισχύσει για τους καταναλωτές

Έρχεται από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο - Τι θα ισχύσει για τους καταναλωτές

Δείτε πως θα ισχύσει το οικιακό χρονολόγιο από την 1η Νοεμβρίου 2021.

Από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως 30 Απριλίου 2022, θα ισχύει το μειωμένο νυχτερινό ωράριο σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμενα το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση θα ισχύσει ως εξής:

-02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

-02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ