Πόσα θα πληρώσω αν φέρω ένα προϊόν από την Αγγλία;

Μετά την ολοκλήρωση του Brexit από την Πρωτοχρονιά, το ερώτημα απασχολεί ολοένα και περισσότερους - Όλες οι οδηγίες - Πώς θα πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε

 Πόσα θα πληρώσω αν φέρω ένα προϊόν από την Αγγλία;

Από 1.1.2021, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι αποστολές εμπορευμάτων και αγαθών μεταξύ των δύο μερών υπάγονται σε τελωνειακό έλεγχο (σύμφωνα με τον Κανονισμό 952/2013 της ΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων συνεργάστηκε με το υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες συναλλασσόμενους ακόμη και απλούς καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν μέσα από απλά e-shops.

Για τα εμπορεύματα, που έχουν καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο:

  • ΔΕΝ επιβάλλεται δασμός («μηδενικός προτιμησιακός δασμός»)
  • Επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής (σύμφωνα με τους εθνικούς συντελεστές ανά αγαθό).
  • Ελέγχονται τυχόν περιορισμοί, απαγορεύσεις και αδειοδοτήσεις ανά είδος εμπορεύματος και αγαθού (σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία).

Για τα εμπορεύματα, που έχουν καταγωγή από τρίτες χώρες, αλλά εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται και δασμός. Ανάλογα με το είδος της αποστολής των αγαθών (εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα), την αξία των εμπορευμάτων και τον τρόπο εισόδου/μεταφοράς τους στη χώρα μας (πχ., μεταφορά μέσω ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών, προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών), ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τελωνειακές διαδικασίες διευκόλυνσης και απλούστευσης και σχετικές δασμοφορολογικές απαλλαγές. Αναλυτικότερα παρέχονται οδηγίες στον συνημμένο Πίνακα.

Τέλος σημειώνεται ότι τα τελωνεία ΔΕΝ επιβάλλουν καμία άλλη χρέωση.
Τέλη εκτελωνισμού, που επιβάλλουν μεταφορικές εταιρείες και ταχυδρομεία/μεταφορές, λοιπές αμοιβές τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πχ., τελωνειακή αντιπροσώπευση) και κόστη για διάφορα δικαιώματα (αποθήκευση, πρακτόρευση, διατακτικές) υπάγονται στη συμβατική σχέση μεταξύ του μεταφορέα και του πελάτη/παραλήπτη.

Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να τα αναζητεί και να ενημερώνεται εγκαίρως για τα παραπάνω. Αντίστοιχα είναι υποχρέωση των εκτελωνιστικών εταιρειών ή άλλων παρόχων υπηρεσιών (μεταφορικών κλπ) να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τα επιπλέον κόστη που ενδέχεται να προκύπτουν κατά την συναλλαγή υπό το νέο καθεστώς που ισχύει από 1.1.2021.

O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΕΔΩ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ BREXIT

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων, ερωτήματα και αναφορές για τις τελωνειακές διαδικασίες, μπορούν να υποβάλλονται στις τρεις Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας, ως ακολούθως:

Αττική: 210 4511 003/ 4525 411, [email protected]

Θεσσαλονίκη: 2313- 33 42 28/37/38, [email protected]

Πάτρα: 2610 423923, [email protected]

Πληροφορίες για τα ταχυδρομικά δέματα

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων τα ερωτήματα-αναφορές μόνο όσον
αφορά τα ταχυδρομικά δέματα, μπορούν να υποβάλλονται στις τρεις
Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως:

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής:

Τηλ : 213 2112428, 210 4511389, 210 4525411

e-mail : [email protected] και [email protected]


Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης:

Τηλ : 231 3334227, 231 3334228, 231 3334238

e-mail : [email protected]


Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας:

Τηλ : 261 3622165, 261 3622175, 261 3622167

e-mail : [email protected]

Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται και μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/menoy/brexit) και του Υπουργείου Εξωτερικών (https://brexit.gov.gr/).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ