Πρόστιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-toolsmarket.com

Από τη ΓΓ Εμπορίου μετά από καταγγελίες καταναλωτών

Πρόστιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-toolsmarket.com

Η γραμμή καταναλωτή 1520 βρίσκεται στη διάθεση των καταναλωτών για ενημέρωση και παροχή κατευθύνσεων

Χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 75.000 ευρώ με την έκδοση τριών σχετικών αποφάσεών της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, έχουν επιβληθεί στην ατομική επιχείρηση του Σιακαβάρα Χαράλαμπου που διατηρεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-toolsmarket.com.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της γενικής γραμματείας, μετά από καταγγελίες καταναλωτών και Ενώσεων Καταναλωτών και στο πλαίσιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων τους, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα.

Όπως σημειώνεται, οι κυρωθείσες παραβάσεις αφορούσαν τη μη τήρηση των διατάξεων του Ν. 2251/94 για τις συναλλαγές από απόσταση (προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος στην υπαναχώρηση, επιστροφή αντιτίμου), τη μη παράδοση των προϊόντων για τα οποία καταβλήθηκε το τίμημα από τους συναλλασσόμενους καθώς και σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παραπλάνηση ως προς τα δικαιώματα που διατηρούν οι καταναλωτές).

Υπενθυμίζεται ότι η γραμμή καταναλωτή 1520 βρίσκεται στη διάθεση των καταναλωτών για ενημέρωση και παροχή κατευθύνσεων σε θέματα που αφορούν τόσο στα αγαθά όσο και στην παροχή υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ