Ολο και περισσότεροι ψωνίζουν μέσω Διαδικτύου: Τι να προσέχετε

Ολο και περισσότεροι ψωνίζουν μέσω Διαδικτύου: Τι να προσέχετε

Στο διαδίκτυο στρέφονται πλέον πολλοί καταναλωτές προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους. 

Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του e-banking.

Τι πρέπει να προσέχουν

Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν ότι:

Οι κωδικοί που θα επιλέξουν για τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, πρέπει να είναι προσωπικοί και να αποφεύγεται κοινοποίηση τους στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή των κωδικών αφού δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιούν αριθμούς σταθερών και κινητών τηλεφώνων, ή ακόμα και ημερομηνίες γέννησης.

Προτείνεται η τακτική αλλαγή των κωδικών του e-banking και η απομνημόνευσή τους. Δεν είναι ασφαλές να καταχωρούνται σε ατζέντες. Στην περίπτωση που λάβουν κάποιο τηλεφώνημα και ζητηθούν οι κωδικοί πρόσβασης ισχυριζόμενοι πως εκπροσωπούν την τράπεζα, πρέπει να καταγράψουν τον αριθμό που τους καλεί και να ειδοποιήσουν αμέσως την αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να μοιράζουν τους προσωπικούς κωδικούς αφού καμία τράπεζα δεν ακολουθεί τέτοια τακτική

Δεν θα πρέπει να παραλείπουν να ελέγχουν συχνά τις κινήσεις του τραπεζικού τους λογαριασμού και σε περίπτωση που εντοπίσουν μία κίνηση που δεν πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους, να ενημερώσουν αμέσως την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνουν στην ιστοσελίδα που επισκέπτονται για τη διενέργεια των συναλλαγών τους. Μία ασφαλής ιστοσελίδα e-banking έχει πάντα αναρτημένο εικονίδιο «λουκέτο» στη δεξιά μεριά της οθόνης τους.

Επίσης, μία ασφαλής σελίδα έχει ειδικό σύστημα κρυπτογράφησης. Για να το επιβεβαιώσουν αυτό, αρκεί να εντοπίσουν στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας πληρωμών ένα s μετά το http, δηλαδή η ιστοσελίδα θα ξεκινάει με https.

Τέλος, πολύ συχνά λαμβάνονται μηνύματα στον υπολογιστή όπου ο αποστολέας εμφανίζεται ως τράπεζα η οποία ζητάει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της με σκοπό την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων γιατί όπως αναγράφεται στο e-mail τους, «τα στοιχεία είναι ελλιπή». Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γνωρίζουν πως καμία τράπεζα δεν ακολουθεί τέτοιου είδους τακτικές, να ζητά δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διαγράφουν αμέσως το συγκεκριμένο e-mail.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ