Ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά των σουπερμάρκετ εν μέσω κρίσης εκτιμά ο Έλληνας καταναλωτής

Ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά των σουπερμάρκετ εν μέσω κρίσης εκτιμά ο Έλληνας καταναλωτής
Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί τη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, ο Έλληνας καταναλωτής, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα ετήσιας πανελλήνιας έρευνας καταναλωτών σουπερμάρκετ του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών).


Επίσης γίνεται σαφές, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ότι για το ευρύ ελληνικό κοινό το σούπερ μάρκετ αποτελεί «στήριγμα» της οικονομίας και της καθημερινότητας. Συγκριτικά με άλλα σημεία πώλησης τροφίμων (λαϊκές αγορές, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, περίπτερα, κλπ) θεωρείται με διαφορά το σημείο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών την περίοδο της οικονομικής ύφεσης, με παροχή ανταγωνιστικών τιμών και την παροχή ποιοτικών προϊόντων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ αξιολογείται από τους καταναλωτές η συνεισφορά των σούπερ μάρκετ στην ελληνική οικονομία. Από τα συμπεράσματα προκύπτει πως οι καταναλωτές θεωρούν πως τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν τους Έλληνες παραγωγούς (με θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 68%) κάτι που είναι αποτέλεσμα των μεγάλων πανελλήνιων δικτύων καταστημάτων που έχουν αναπτύξει, αλλά και της συνεργασίας με τοπικούς Έλληνες παραγωγούς.

Σημειώνεται ότι τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα συνεργάζονται με χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι στην αντίστοιχη έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται πάνω από 28.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στην παραγωγή, είτε στο χονδρεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα.

Επίσης, οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα σούπερ μάρκετ στηρίζουν την απασχόληση στην Ελλάδα (με θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 65%). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση στην Ελλάδα, με περίπου 190.000 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛΣΤΑΤ, στο λιανεμπόριο καταστημάτων τροφίμων η απασχόληση έχει παραμείνει σταθερή την τελευταία πενταετία με αύξηση 1,5%, δηλαδή περίπου 3.000 περισσότερες θέσεις εργασίας (ο μοναδικός κλάδος στην Ελλάδα με τέτοια θετικά στοιχεία απασχόλησης).

Ποσοστό 65% των καταναλωτών έχουν θετική άποψη για τον ρόλο που παίζει ο κλάδος των σουπερμάρκετ στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία δύο χρόνια (2012-2014) οι οργανωμένες και εξειδικευμένες προσπάθειες του κλάδου έχουν οδηγήσει σε συνολική εξοικονόμηση στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας η οποία εκτιμάται σε 180 χιλ. ΜWh (6% μέση ετήσια μείωση) και σε συνολική μείωση στις ετήσιες εκπομπές CO2 η οποία εκτιμάται σε 200 χιλ. tn CO2 (5,5% μέση ετήσια μείωση). Η αντιστοιχία σε δέντρα, που απαιτούνται για την απορρόφηση ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα είναι 500 χιλ. δέντρα.

Οι εξοικονομήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στις επενδύσεις των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σε εξοπλισμό και λειτουργίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Συνολικά οι καταναλωτές θεωρούν θετική τη συμβολή των σουπερμάρκετ στην ελληνική οικονομία (μέσω των επενδύσεων, της προσφοράς τους στο ΑΕΠ, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κλπ) σε ποσοστό 65%. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην μακροοικονομική συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ με θέμα «H συμβολή του κλάδου των ταχυκινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCGs) στην Εθνική Οικονομία» που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ECR Hellas, ο συνολικός υπερ-κλάδος τροφίμων που περιλαμβάνει το λιανεμπόριο, το χονδρεμπόριο και την παραγωγή συμβάλει στο ΑΕΠ το 9,24% με 14,5 δισ. ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.

Οι καταναλωτές, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, έχουν αυξήσει την τελευταία τριετία σε μεγάλο βαθμό τις θετικές γνώμες τους για τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα ανταποκρινόμενα στη μείωση του εισοδήματος του κοινού.

Ενώ το 2012 οι θετικές γνώμες ήταν στο 41%, το 2014 έχουν φτάσει στο 56% με ανοδική τάση. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της επένδυσης σε χαμηλές τιμές και προσφορές, οι οποίες για το 2014 ξεπέρασαν σε αξία τα 700 εκατ. ευρώ.

Συγκρίνοντας τα διαφορετικά σημεία πώλησης τροφίμων από την έρευνα προκύπτει ότι οι καταναλωτές θεωρούν σε ποσοστό 72% ότι βρίσκουν καλύτερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, σε ποσοστό 18% στις λαϊκές αγορές και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά τα άλλα σημεία πώλησης τροφίμων.

Σε σχέση με το σημείο πώλησης το οποίο οι καταναλωτές θεωρούν ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κρίσης (π.χ. εύρος τιμών, πολλές εναλλακτικές λύσεις για επιλογή, προσφορές, ευκολία αγορών κλπ), το μεγαλύτερο ποσοστό προτιμήσεων κατέχει το σούπερ μάρκετ με 65%, ακολουθεί η λαϊκή αγορά με 18% και τα υπόλοιπα σημεία πώλησης με χαμηλότερα ποσοστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ