Οι 105 απαντήσεις για να γλιτώσεις τη γραφειοκρατία – Αναλυτικός οδηγός

Οι 105 απαντήσεις για να γλιτώσεις τη γραφειοκρατία – Αναλυτικός οδηγός
Ποιοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων; Πότε απαγορεύεται η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά; Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα αίτημά μας για τη χορήγηση βεβαιώσεων; Ισχύει ότι δεν χρειάζεται να προσκομίζουμε επικυρωμένα αντίγραφα στις διοικητικές υπηρεσίες; Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής; Μπορεί να γίνει βεβαίωση γνησίου υπογραφής σε λευκό χαρτί; Ποια είναι τα μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών;

Αυτά και δεκάδες άλλα ερωτήματα απαντά το υπουργείο Οικονομικών μέσα από το εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών σε θέματα του κώδικα διοικητικής διαδικασίας καθώς και λοιπών διοικητικών διαδικασιών» που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων. Ο οδηγός, έκτασης 55 σελίδων καλύπτει πολλά ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα αφορούν:

  1. Στη δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σε δημόσια έγγραφα
  2. Στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των επικυρωμένων εγγράφων
  3. Στη διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής
  4. Στα μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών αλλά και στην εκπροσώπησή τους στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους
  5. Στις υπηρεσίες και φορείς που διενεργούν μεταφράσεις
  6. Στην επικύρωση υπογραφής σε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

Συνολικά δίνονται απαντήσεις σε 105 ερωτήματα. Το σύνολο των απαντήσεων, μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ