Απίστευτο:100 εκατ. ευρώ το χρόνο ο "αέρας" στα ρεζερβουάρ μας

Απίστευτο:100 εκατ. ευρώ το χρόνο ο "αέρας" στα ρεζερβουάρ μας
Ποσό που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις και υπολογισμούς της ΕΚΠΟΙΖΩ.....

.....χάνουν κάθε χρόνο οι Έλληνες καταναλωτές από την πρακτική της πώλησης καυσίμων σε «φουσκωμένες» τιμές, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ βάζουμε την ίδια ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ μας, διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης της βενζίνης δεν "ανέβηκε" εκεί που περιμέναμε. Αυτό, όπως επισημαίνει οι ΕΚΠΟΙΖΩ, υπάρχει ενδεχόμενο να οφείλεται στη διαστολή των καυσίμων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην υπ' αριθ. 29/VII/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα θέματα της αγοράς καυσίμων, όταν οι εταιρίες διύλισης πωλούν καύσιμα στις εταιρίες εμπορίας, η διαδικασία πραγματοποιείται με ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα, στα οποία γίνεται αναγωγή στη θερμοκρασία των 15 βαθμών κελσίου, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου ύπαρξης ελλιποβαρών καυσίμων από τη διαστολή τους λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας.


Έτσι, στα δύο πρώτα στάδια της αγοράς (διύλιση και χονδρική εμπορία) υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς και αποφεύγονται φαινόμενα ελλειμματικών ή πλεονασματικών (σε θερμοκρασίες κάτω των 15 βαθμών) παραδόσεων. Ωστόσο, στο στάδιο της λιανικής διάθεσης η μέτρηση της ποσότητας και, κατ' επέκταση, η τιμολόγηση του καυσίμου γίνεται με βάση τον όγκο (λίτρα), χωρίς αναγωγή σε θερμοκρασία 15 βαθμών, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επιβαρύνονται για πλασματικές παραδόσεις καυσίμων.


Ειδικά μάλιστα στην Ελλάδα, όπου ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, λόγω της ηλιοφάνειας, οι αντλίες εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει και στο τρίτο στάδιο της διάθεσης των καυσίμων προς τους καταναλωτές να πραγματοποιείται η διάθεση με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15 βαθμών κελσίου, ώστε να αντιμετωπιστεί και στο στάδιο αυτό το φαινόμενο διάθεσης ελλιποβαρών καυσίμων.


Πρέπει να τονισθεί ότι την ίδια ακριβώς πρόταση, περί υποχρεωτικής εγκατάστασης πρόσθετων ηλεκτρονικών συστημάτων (kit), το κόστος των οποίων είναι πλέον χαμηλό (περίπου 1.000 ευρώ για κάθε αντλία) διατυπώνουν και οι ειδικοί του υπουργείου Οικονομικών στο από 27.4.2012 πόρισμα (σ. 7) Ομάδας Διοίκησης Έργου, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών διαμόρφωσης των συστημάτων εισροών-εκροών.

Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή για τον Ανταγωνισμό, καθώς και το υπουργείο Οικονομικών, ζητούν:

-να ληφθούν άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη δίκαιη τιμολόγηση των καυσίμων στους καταναλωτές

-η ζημία που υφίστανται οι καταναλωτές δεν είναι μόνο υπολογίσιμη, ιδιαίτερα σε περιόδους ακραίας οικονομικής δυσπραγίας, αλλά αποτελεί σημαντική πηγή αθέμιτης είσπραξης πρόσθετων εσόδων για όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διακίνηση καυσίμων,

-το κράτος, σε μια περίοδο που αδυνατεί ακόμη και να προσφέρει ένα αξιοπρεπές επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στους πολίτες, στερείται σημαντικά ποσά δημοσίων εσόδων, από φόρους καυσίμων (κατανάλωσης και ΦΠΑ), λόγω της πώλησης «περισσευμάτων» από τους πρατηριούχους, για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι φόροι.


Για αυτούς τους λόγους η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τον καθ' ύλη αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου όπως, σε συνεργασία με τον αρμόδιο γραμματέα για την Προστασία του Καταναλωτή, προχωρήσουν άμεσα στη λήψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων, μέσω των οποίων θα υποχρεωθούν όλοι οι πρατηριούχοι της χώρας να εγκαταστήσουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα στα καταστήματά τους και να διαθέτουν, επίσης υποχρεωτικά, τα πωλούμενα στους καταναλωτές καύσιμα με αναγωγή στους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ