Η φιλαργυρία των τραπεζιτών, τα σκάνδαλα και οι υποσχέσεις που δεν πρέπει να μείνουν στα λόγια

Η φιλαργυρία των τραπεζιτών, τα σκάνδαλα και οι υποσχέσεις που δεν πρέπει να μείνουν στα λόγια
Στα τελευταία πέντε έτη από την συντριβή της ήρεμης ζωής που είχαμε και που οδηγηθήκαμε μέσα από τον αστερισμό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας μας, οι Τραπεζίτες έχουν απασχολήσει περισσότερο τον κάθε ένα από εμάς, τις οικογενειακές μας ενασχολήσεις, ενώ οι ίδιοι οι τραπεζίτες έχουν ταλαντευτεί και κατηγορηθεί ασύστολα δικαίως ή αδίκως .


Σκάνδαλο μετά από σκάνδαλο έχουν δημιουργήσει ερωτήματα ως προς το δίκαιο της αμοιβή τους, τις ηθικές τους αξίες, και σπουδαιότερα την αποτελεσματικότητα και επαγγελματική κρίση τους. Η κριτική αυτή ενδυναμώθηκε περισσότερο από την χρονική στιγμή που τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που διοικούν έλαβαν δισεκατομμύρια σε αυξήσεις κεφαλαίων με την εγγύηση ή την επιβάρυνση - κάλυψη από τους φορολογούμενους με αποτέλεσμα το κοινό να μην είναι σε καμία διάθεση να τους συγχωρέσει για την φιλαργυρία τους ή να ξεχάσει αν επαναλάβουν τα λάθη τους.
Οι παράγοντες που οδήγησαν τους Τραπεζίτες στην προαναφερόμενη θέση έχουν μελετηθεί πρόσφατα σε μία σειρά προγραμμάτων του BBC κάτι που το τηλεοπτικό αυτό κανάλι επαναλαμβάνει με τις σπουδαίες αυτές σειρές που μας παρουσιάζει με τα διαφορετικά θέματα που απασχολείται και που λείπει δυστυχώς από τα αντίστοιχα δικά μας τηλεοπτικά κανάλια. Μέχρι πρόσφατα οι σειρές αυτές ήταν επίσης προσπελάσιμες στο διαδίκτυο.
Από τα προγράμματα του BBC βγήκαν διάφορα συμπεράσματα, το κυριότερο κατά την άποψη μου, βασίστηκε στη θεωρία της απομόνωσης των πελατών και των τραπεζιτών, λόγω της χρήσης των ΑΤΜs όπου δημιουργήθηκε μια «απευαισθητοποιημένη κατάσταση » που στο παρελθόν η ευαισθησία δημιουργείτο από την επαφή που οι τραπεζίτες είχαν με τους πελάτες τους ή οι πελάτες είχαν με τους τραπεζίτες τους.
Στην Ελλάδα, μέσω συνεδρίων, υπήρξαν αντίστοιχες αλλά περιορισμένες ενέργειες μελέτης και αυτό που μας αφορά και κατά την άποψη μου είναι πιο σημαντικό σχετίζεται με την μελέτη του νέου πλαισίου διαχείρισης διαφόρων χρηματοοικονομικών στοιχείων ή διαδικασιών που επιβάλλονται στις Τράπεζες και τα λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα με τον Κανονισμό 575/2013 και τις Οδηγίες 2013/36/ΕΕ και που θα έχουν ισχύ εφαρμογής από τις αρχές του επόμενου έτους.
Πρόσθετα μέσα από τις σημαντικές σε κόστος διαφημίσεις και μελέτες που ενεργούνται από τον Τραπεζικό χώρο οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι (stakeholders) \ και οι μέτοχοι προσμένουν στο επαναπροσδιορισμό της αποστολής (mission) και το νέο όραμα (vision) των τραπεζών που θα οδηγούν στην ανάπτυξη της χώρας μας και από τα λεγόμενα ενός υψηλόβαθμου και ηγετικού μέλους Δ.Σ μίας από τις σημαντικότερες τράπεζες φαίνεται ότι αυτό έγινε κατανοητό από τους τραπεζίτες οι οποίοι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται το σημαντικό κοινωνικό και εταιρικής διακυβέρνησης ρόλο τους και πώς μπορούν να ηγηθούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τους ευχόμαστε να μην μείνουν όμως σε λόγια και υποσχέσεις και ας δούμε σύντομα τα έργα τους !

ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Tεχνικός σύμβουλος της UHYAΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές, Πρώην Α' Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Επίτιμο μέλος (fellow) του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (Association of Certified and Corporate Accountants), μέλος του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου, συνταξιούχος ΣΕΣΜΑ και μέλος του Δ.Σ του ΤΟΜΔΔΑ.