Ερχονται οι "ράμπο". Από "ακτινογραφία" θα περνούν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Ερχονται οι "ράμπο". Από "ακτινογραφία" θα περνούν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.
Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αξιολόγησης 1.000 περίπου ελεγκτών από το Υπουργείο οικονομικών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τη νέα «ειδική ομάδα κρούσης». Η διαδικασία, όπως προβλέπει το μνημόνιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου, ενώ έως το τέλος του 2012 θα πρέπει να έχουν προσληφθεί ακόμα 1.000 ελεγκτές, έτσι ώστε ο αριθμός τους να διαμορφωθεί σε 2.000 για να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Οι «ράμπο» του υπ. Οικονομικών θα έχουν άμεση πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες για τις καταθέσεις, τα εισοδήματα και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων φορολογουμένων.

Οι ελεγκτές, που θα επιλεγούν, θα υπογράψουν οκτάμηνο συμβόλαιο αποδοτικότητας. Με το συμβόλαιο αυτό δεσμεύονται για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε 24 δράσεις, ενώ θα ελέγχονται κάθε μήνα για την απόδοσή τους. Θα τους ανατεθούν αυξημένες αρμοδιότητες, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να ερευνούν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

Τι προβλέπει το μνημόνιο για τους ελεγκτές

«Με σκοπό την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τη διαχείριση των εσόδων η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:

• αυξάνει το προσωπικό της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές για να επιταχύνει την εκτέλεση των ελέγχων που τελούν εν προόδω [τέλος Μαρτίου 2012]

• επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρώτο κύμα επαναξιολόγησης και πρόσληψης ελεγκτών (1.000 άτομα προσωπικού) [τέλος Απριλίου 2012] με σκοπό την επίτευξη του στόχου των 2.000 φορολογικών ελεγκτών μέχρι το τέλος του 2012 μέσα στα πλαίσια των συνολικών ορίων προσλήψεων του δημοσίου»