Με "δώρα" για έχοντες ρευστότητα το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο

Πληρώνεις 1000 ευρώ, "κουρεύεις" 1000 ευρώ από τις προσαυξήσεις - Κίνητρο στις επιχειρήσεις για αποπληρωμή σε λιγότερες από 120 δόσεις

Με "δώρα" για έχοντες ρευστότητα το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο

Με δύο μέτρα που ενσωματώθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να μαζέψει ζεστό χρήμα. Όσοι πληρώσουν το ισόποσο τουλάχιστον δύο δόσεων όπως αυτές θα προκύπτουν από το σύστημα των 120 δόσεων, θα κουρεύουν το διπλάσιο ποσό από τις προσαυξήσεις τους. Για να κάνουν χρήση του δώρου όμως, θα πρέπει να δώσουν τα χρήματα εδώ και τώρα. Επίσης, οι επιχειρήσεις έχουν ισχυρό κίνητρο να πληρώσουν σε λιγότερες από 120 δόσεις καθώς η εφορία θα τους κουρέψει ακόμη και το 90% των προσαυξήσεων. Τα δώρα βέβαια έρχονται με κόπο και προϋποθέτουν μεγάλα αποθέματα ρευστότητας. 

Τη δυνατότητα και στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων να κάνουν χρήση των νέων ευεργετικών διατάξεων –μείωση επιτοκίου, μείωση ελάχιστης δόσης κλπ- δίνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Με μεταβατική διάταξη, προβλέπεται ότι όσοι έχουν ήδη προβεί στη ρύθμιση των οφειλών τους με το υφιστάμενο καθεστώς, θα μπορούν να επιλέξουν –εφόσον το επιθυμούν- να υπαχθούν στις υπό ψήφιση ρυθμίσεις. Αυτό το δικαίωμα δίδεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα φυσικά πρόσωπα.

Όσον αφορά στο κίνητρο του κουρέματος προσαυξήσεων, θα λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση, προκαταβληθεί από τον οφειλέτη ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης που έχει επιλέξει». Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών ποντάρει στην άμεση τόνωση των εσόδων καθώς όποιος το επιθυμεί θα μπορεί να δίνει «χρήματα μπροστά» και να κερδίζει κούρεμα προσαυξήσεων.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ευεργετήματα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις:

 1. Το επιτόκιο μειώνεται από το 5% στο 3%
 2. Η ελάχιστη δόση περιορίζεται από τα 30 στα 20 ευρώ
 3. Υπάγονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική βασική οφειλή έως ένα εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Σήμερα, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε νομικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως και δύο εκατομμύρια ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις, δίνεται η δυνατότητα «κουρέματος» των προσαυξήσεων με την ακόλουθη συνταγή:

 • 100% για όσα νομικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ.
 • 95% για όσους εξοφλήσουν σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις
 • 85% για 5 έως 12 δόσεις
 • 80% για 13 έως 24 δόσεις
 • 75% για 25 έως 36 δόσεις
 • 45% για 37 έως 48 δόσεις
 • 30% για 49 έως 60 δόσεις
 • 20% για 61 έως 72 δόσεις
 • 15% για 73 έως 96 δόσεις και
 • 10% για 97 έως 120 δόσεις

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα επιφέρει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 205 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την έκθεση του γενικού λογιστηρίου. Η μείωση στον ΕΝΦΙΑ θα γίνει και επί του κύριου και επί του συμπληρωματικού φόρου. Δεν υπάρχει μείωση για τα νομικά πρόσωπα.

Το νομοσχέδιο αναλυτικά:

 • Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση [δυνατότητα αύξησης των δόσεων – ενθάρρυνση συνέπειας – ανακούφιση οφειλετών].
 • Για όσους εντάσσονται και τηρούν τη ρύθμιση, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
 • Το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% στο 3%, τόσο για να μην υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση του οφειλέτη, όσο και για λόγους ισότητας με τις οφειλές του Δημοσίου.
 • Διευρύνεται η ρύθμιση, σε έως και 120 δόσεις, με την υπαγωγή σ’ αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή (δηλαδή το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) μέχρι 1 εκατ. ευρώ.
 • Ο οφειλέτης μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων σε ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά επιλέγονται.
 • Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής [κίνητρο για να αποπληρώσουν σε όσο γίνεται λιγότερες δόσεις].
 • Στους οφειλέτες που έχουν ήδη προβεί στη ρύθμιση των οφειλών τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος θεσμικού πλαισίου.
 • Στη ρύθμιση εισάγονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 εφόσον η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ήταν μέχρι 31.12.2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ