«Εις σάρκαν μιαν» όλα τα πληροφοριακά συστήματα της χώρας

Γεγονός το μεγάλο φακέλωμα –διασυνδέονται Taxis, τράπεζες, Εργάνη, Δικαστήρια, Χρηματιστήριο

«Εις σάρκαν μιαν» όλα τα πληροφοριακά συστήματα της χώρας

Άφησες απλήρωτη την εφορία ή τις ασφαλιστικές εισφορές; Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα το μαθαίνει σε «πραγματικό χρόνο» μέσω της νέας ηλεκτρονική εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Αδικαιολόγητες θα χαρακτηρίζονται περιπτώσεις απλήρωτων φόρων αν από το ηλεκτρονικό σύστημα προκύπτει ότι αν και υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή ο οφειλέτης διαθέτει υπόλοιπο στον τραπεζικό του λογαριασμό ή μεγάλη ακίνητη περιουσία. Για τη λειτουργία του νέου μηχανισμού, το taxis θα είναι συνδεδεμένο σε πραγματικό χρόνο με κτηματολόγιο, Εργάνη, Τράπεζες, χρηματιστήριο, ΓΕΜΗ και Τειρεσία.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών», με προϋπολογισμό ύψους 768.051 ευρώ και με τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τις 15 Ιανουαρίου 2018. Στόχος είναι στις αρχές του επόμενου έτους να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που θα δίνει άμεσα τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό από τη στιγμή που μια οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, να αποκτά πλήρη εικόνα του οφειλέτη για πληρωμές, ρυθμίσεις ή άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του, και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών να ενεργοποιεί τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και αυτεπάγγελτων συμψηφισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να συγκεντρώνουν ανά πάσα στιγμή όλα τα στοιχεία των οφειλετών, από το Taxis, τον ΕΦΚΑ, το Κτηματολόγιο, την Εργάνη, τις Τράπεζες, το Χρηματιστήριο, το ΓΕΜΗ, τον Τειρεσία κ.α., προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρούν σε ταχύτερες και αυτοματοποιημένες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω προκήρυξη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οι φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση εικόνα για το πότε μία οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη, αλλά και για την πορεία των ρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας. Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι:

 • η μοντελοποίηση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης οφειλών της ΑΑΔΕ
 • η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία σχετικού πληροφοριακού συστήματος υποθέσεων (case management system) για την παρακολούθηση και διαχείριση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών με στόχο την αυτοματοποίησή τους
 • η εκπαίδευση επιλεγμένων χρηστών της ΑΑΔΕ στο ως άνω σύστημα.

Με ποιους θα γίνει η διασύνδεση

Τo προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών πρέπει να διαλειτουργεί με όσα Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων κριθεί απαραίτητο προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μέτρων που αφορούν τόσο την εκούσια όσο και την αναγκαστική είσπραξη. Ενδεικτικοί τρίτοι φορείς/συστήματα με τους οποίους εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα είναι οι ακόλουθοι:

 • Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο
 • Εθνικό Κτηματολόγιο (ΕΚΧΑΕ Α.Ε.)
 • Δικαστικές Αρχές και Ταμείο Νομικών (ηλεκτρονικές αναρτήσεις πλειστηριασμών)
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ
 • Πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
 • Συμβολαιογράφοι
 • Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διαχείρισης αξιών
 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΚΕΑΟ, ΕΦΚΑ και Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Πληροφοριακό σύστημα οχημάτων υπουργείου Μεταφορών
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 • Λοιπά πληροφοριακά συστήματα ή στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ