Δεν έκοψες απόδειξη; Λουκέτο έως 30 ημέρες ή πρόστιμο έως 5000 ευρώ

Δεν έκοψες απόδειξη; Λουκέτο έως 30 ημέρες ή πρόστιμο έως 5000 ευρώ
Αλλάζει άρδην το πλαίσιο επιβολής των ποινών για τις επιχειρήσεις που συλλαμβάνονται με μην εκδίδουν αποδείξεις. Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή, επιδιώκεται να κλείσουν τα «παράθυρα» της νομοθεσίας που διέπει την επιβολή αναστολής λειτουργίας σε έως δεν εκδίδουν τα απαραίτητα παραστατικά. Λουκέτο 30 ημερών –πέραν των ποινικών κυρώσεων- θα επιβάλλεται σε περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας παρεμποδίσει τον έλεγχο ενώ για όποιους παραβιάσουν την απόφαση αναστολής λειτουργίας η ποινή θα προσαυξάνεται κατά 10 ημέρες. Για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως τα ιατρεία, τα γηροκομία, τα φροντιστήρια κλπ, αντί για λουκέτο θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο θα κυμαίνεται από 1000 έως 5000 ευρώ.

Οι βασικές προβλέψεις της τροπολογίας, είναι οι εξής:

  • Εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόκιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
  • Αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες επιβάλλεται και ανεξάρτητα από το πλήθος των αποδείξεων εφόσον η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
  • Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων διαπιστωθεί και πάλι η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης –ανεξάρτητα από την αξία τους- η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 96 ώρες.
  • Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων μέσα σε δύο χρόνια από τη διαπίστωσή τους –και σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου- η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται για 10 ημέρες.
  • Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν φορολογικό έλεγχο, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος μέχρι και έναν μήνα. Η αναστολή γίνεται με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • Πέραν των ποινικών κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας από τον υπόχρεο, επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και επιπλέον αναστολή της επαγγελματικής εγκατάστασης για 10 ημέρες.
  • Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης δεν κωλύει την επιβολή και την και την εκτέλεση της απόφασης, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή εφόσον συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχική μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.
  • Σε κατηγορίες υπόχρεων, μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 1000 έως 5000 ευρώ.

Το κείμενο της τροπολογίας όπως κατατέθηκε στη Βουλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ