Μισό πρόστιμο για εκπρόθεσμο Ε9

Μισό πρόστιμο για εκπρόθεσμο Ε9
Παρά την αρχική διατύπωση διάταξης που προέβλεπε την πλήρη απαλλαγή από το πρόστιμο σε εκπρόθεσμη υποβολή Ε9, τελικά την τελευταία στιγμή άλλαξε και θα επιβάλλεται το μισό πρόστιμο.

Ειδικότερα στην αρχική της μορφή η διάταξη προέβλεπε πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31-12-2014 έως και τις 29 Ιουλίου 2016.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 51 που αναφέρεται στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) προβλέπεται: «Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α' 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση, μειώνεται στο μισό.»