Όλες οι κλίμακες του νέου ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Όλες οι κλίμακες του νέου ΕΝΦΙΑ – Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα
Νέα κλίμακα υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων φέρνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.

Προκειμένου να εξασφαλίσει τα φορολογικά έσοδα που θα έχανε από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών, το υπουργείο Οικονομικών μειώνει το αφορολόγητο από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ ενώ θεσπίζει νέα κλιμάκια με συντελεστές που θα φτάνουν ακόμη και το 1,15% για μεγάλες περιουσίες άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά για όσους έχουν ακίνητα σε ακριβές περιοχές –για τιμές ζώνης άνω των 4000 ευρώ δεν υπήρξε μείωση των αντικειμενικών αξιών- οι επιβαρύνσεις θα είναι πολύ μεγάλες καθώς για περιουσίες τις τάξεως των 400.000 ευρώ μόνο ο συμπληρωματικός φόρος θα ανέλθει στα 425 ευρώ από 100 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.

Αναλυτικά, η νέα κλίμακα υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής

0,01 - 200.000 0,0%

200.000,01 - 250.000 0,10%

250.000,01 - 300.000 0,15%

300.000,01 - 400.000 0,30%

400.000,01 - 500.000 0,50%

500.000,01 - 600.000 0,60%

600.000,01 - 700.000 0,80%

700.000,01 - 800.000 0,90%

800.000,01 - 900.000 1,00%

900.000,01 - 1.000.000 1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%

Υπερβάλλον 1,15%


Για πρώτη φορά, στον συμπληρωματικό φόρο ακινήτων θα υπαχθούν και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα τα οποία μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν του συμπληρωματικού φόρου.

Πέρα από την αύξηση του συμπληρωματικού φόρου –τόσο με την διεύρυνση της φορολογικής βάσης όσο και με την αύξηση των συντελεστών αλλά και τη μείωση του αφορολογήτου- επέρχονται και άλλες αλλαγές:

1. Στα νομικά πρόσωπα, αυξάνεται ο συμπληρωματικός φόρος κατά 10% από 0,5% στο 0,55%.

2. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για την παραγωγή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπηρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ και θα φορολογούνται στο εξής με 0,1%

3. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κυρίου φόρου επί των οικοπέδων. Συγκεκριμένα, οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται στο εξής :

Μοναδιαία αξία (€/μ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου (€/μ2)

0,01 - 2,00 01 0,0037

2,01 - 4,00 02 0,0075

4,01 - 6,00 03 0,0125

6,01 - 10,00 04 0,0185

10,01 - 14,00 05 0,0285

14,01 - 20,00 06 0,0375

20,01 - 50,00 07 0,0750

50,01 - 75,00 08 0,1490

75,01 - 100,00 09 0,1850

100,01 - 150,00 10 0,2470

150,01 - 200,00 11 0,3700

200,01 - 300,00 12 0,5550

300,01 - 400,00 13 0,7400

400,01 - 500,00 14 0,9900

500,01 - 600,00 15 1,2500

600,01 - 700,00 16 1,6000

700,01 - 800,00 17 1,8500

800,01 - 900,00 18 2,0950

900,01 - 1.000,00 19 2,3500

1.000,01 - 1.500,00 20 3,1000

1.500,01 - 2.000,00 21 3,7000

2.000,01 - 3.000,00 22 4,9500

3.000,01 - 4.000,00 23 7,4000

4.000,01 - 5.000,00 24 9,2500

5.000,01+ 25 11,2500