Στην ουρά της εφορίας για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Στην ουρά της εφορίας για τα ανείσπρακτα ενοίκια
Όποιος ιδιοκτήτης ακινήτου έφαγε «φέσι» από τον ενοικιαστή κατά τη διάρκεια του 2015 μπορεί τουλάχιστον να αποφύγει την υποχρέωση πληρωμής του φόρου για τα εισοδήματα που ουδέποτε απέκτησε.

Για να γίνει όμως αυτό, προϋποθέτει κόπο. Θα πρέπει πριν δηλώσει το ανείσπρακτο εισόδημα στη φορολογική του δήλωση, να προσέλθει στην εφορία και να καταθέσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχει κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες εναντίον του ενοικιαστή. Μάλιστα, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να φτάσουν στην εφορία πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Την υποχρεωτική επίσκεψη στην εφορία, προβλέπει εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου δημοσιεύεται ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ