Χωρίς το πρόστιμο των 100€ η υποβολή δηλώσεων μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου

Χωρίς το πρόστιμο των 100€ η υποβολή δηλώσεων μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου
Μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 θα μπορούν να υποβάλλονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων χωρίς την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής.

Ωστόσο, για όσους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσης είναι χρεωστικό, προκύπτει δηλαδή πληρωμή φόρου, θα υπολογισθεί προσαύξηση 0,75% και δεν θα έχουν την έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου.

Αντίθετα, για τους φορολογούμενους με πιστωτικό ή μηδενικό εκκαθαριστικό δεν θα υπάρξει καμιά επιβάρυνση, αν υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους μέχρι την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι χθες ήταν η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η τελευταία ημέρα για την εφάπαξ καταβολή του φόρου με έκπτωση 2%, για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις:

• νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν από τις 19 Ιουλίου 2015.

• καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου, για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις νομικών προσώπων που υποβλήθηκαν από 28/8/2015 και φυσικών προσώπων από 19/7/2015 μέχρι και χθες.

Από τη εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι:

• Τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους ή το 41,75% πληρώνουν φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν στο 2014 που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 1.281,42 ευρώ.

• Σχεδόν δύο στους δέκα φορολογούμενους ή το 18,63% έχουν επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 302 ευρώ.

• Για το 39,62% των φυσικών προσώπων το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό.

Οι φορολογούμενοι που δεν πλήρωσαν χθες την πρώτη δόση του φόρου που προέκυψε από την εκκαθάριση της δήλωσης έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν την οφειλή τους σε 12 μηνιαίες δόσεις. Μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση και να εξοφλήσουν έως και σε 12 δόσεις το ποσό του φόρου που έχει προκύψει από την εκκαθάριση της δήλωσης. Ωστόσο θα επιβαρυνθούν με ετήσιο επιτόκιο 8,5%. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ στον οφειλέτη για τα χρέη του για τα οποία έχει ευθύνη καταβολής. Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr) ή με έγγραφη αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής.

Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις.