Νόμος «τσεκούρι» για χαμηλόμισθους που αναζητούν extra εισόδημα

Νόμος «τσεκούρι» για χαμηλόμισθους που αναζητούν extra εισόδημα
Είσαι μισθωτός των 600 ευρώ. Προσπαθείς να συμπληρώσεις το εισόδημά σου με ένα «μπλοκάκι» το οποίο σου αποφέρει άλλα δύο-τρία κατοστάρικα τον μήνα. H εφορία σου την έχει στημένη. Από την Πρωτοχρονιά, ξέχνα την έκπτωση φόρου που προβλέπεται για τους μισθωτούς και «μέτρα» πόσα θα σου πάρουν.

Μια «επινόηση» του νομοθέτη, οδηγεί στην εξής «παγίδα». Γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ότι ακόμη και αυτός που πληρώνεται με «μπλοκάκι», φορολογείται ως μισθωτός (δηλαδή απολαμβάνει του «έμμεσου αφορολογήτου» των 9000 ευρώ και δεν πληρώνει φόρο με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ) αρκεί να:

1. Έχει το πολύ έως τρεις εργοδότες με τους οποίους θα έχει υπογράψει μια έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή μια σύμβαση έργου

2. Να έχει και περισσότερους από τρεις εργοδότες, αρκεί ο ένας εξ’ αυτών να αποφέρει το 75% των συνολικών εσόδων.

Το σχετικό άρθρο (είναι το άρθρο 12 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) τροποποιήθηκε και πλέον προβλέπει τα εξής:

«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.»

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν: Αν κάποιος έχει εισόδημα από μισθωτή εργασία, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το ύψος των αποδοχών, με το που θα επιδιώξει να ενισχύσει το εισόδημά του είτε μέσω μιας απόδειξης δαπάνης, είτε ενεργοποιώντας ένα μπλοκ παροχής υπηρεσιών, επί της πρόσθετης αμοιβής θα κληθεί να πληρώσει φόρο 26% (!) από το πρώτο ευρώ.

Έστω ότι ένας μισθωτός, αμείβεται με 500 ευρώ τον μήνα από τη μισθωτή εργασία του. Για αυτές τις αποδοχές, δεν πληρώνει φόρο καθώς καλύπτεται από την νέα έκπτωση φόρου η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο της τάξεως των 9000 ευρώ. Αν …τολμήσει να ενισχύσει το εισόδημά του με πρόσθετη αμοιβή για παράδειγμα της τάξεως των 3000 ευρώ μέσω μιας απόδειξης δαπάνης, η εφορία θα του επιβάλλει φόρο 26% στο ποσό των 3000 ευρώ και θα πληρώσει φόρο 780 ευρώ.

Ποια είναι η λύση; Αν δουλεύεις με «μπλοκάκι» και πληροίς τις προϋποθέσεις για να φορολογηθείς ως μισθωτός (σ.σ και οι τρεις δουλειές είναι με σύμβαση έργου) η εφορία δεν σε αφήνει να εμφανίσεις επαγγελματικές δαπάνες παρά μόνο μέχρι το ύψος των 9250 ευρώ. Αν για κάποιο λόγο πέσεις στην παγίδα του μεικτού φορολογικού συστήματος (ο μισθός θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και το εισόδημα από το μπλοκάκι αυτοτελώς με τον συντελεστή του 26%) τότε επανακτάς το δικαίωμα να εμφανίσεις επαγγελματικές δαπάνες (αυτοκίνητα, βενζίνες, κινητά κλπ). Αυτή λοιπόν είναι η λύση: εμφανίζεις επαγγελματικές δαπάνες και τελειώνει η ιστορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ