ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα η Ετήσια Έκθεση για το 2021

ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα η Ετήσια Έκθεση για το 2021

Aναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Ετήσια Έκθεση για το έτος 2021 (ΦΕΚ 6609/22-12-2022, τ. Β΄).

Στην έκθεση παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες και η αποστολή του ΑΣΕΠ καθώς και η πολύπλευρη δράση της ανεξάρτητης αρχής κατά το έτος 2021, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής για διορισμό ή πρόσληψη, την ειδική διαδικασία κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και τις ενέργειες για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών.

Στις 23 Ιανουαρίου 2023 η Ετήσια Έκθεση 2021 παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Αθανάσιο Παπαϊωάννου, και τον αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Ελευθέριο Μακρυλάκη.

Μπορείτε να βρείτε την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 του ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διαδρομή (www.asep.gr > Eνημερωτική Πύλη > ΑΣΕΠ > Ετήσιες Εκθέσεις > ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ