Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τεράστιο ενδιαφέρον συμμετοχής - Σχεδόν 108.000 αιτήσεις

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τεράστιο ενδιαφέρον συμμετοχής - Σχεδόν 108.000 αιτήσεις

Πως μπορούν οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν καλύτερα.

Μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό των υποψηφίων σε όλη τη χώρα, για την Πρόσκληση-Προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 75/τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 173 μόνιμες θέσεις εργασίας στον e-ΕΦΚΑ - Πότε λήγει η προθεσμία

Συνολικά, υποβλήθηκαν 107.957 αιτήσεις (78.179 αιτήσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 29.778 αιτήσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος καταβολής του απαιτούμενου παραβόλου.

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του βοηθητικά αρχεία και παραδείγματα, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν για την καλύτερη προετοιμασία τους, ενώ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορείτε να δείτε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ