Προσλήψεις στο Δημόσιο: Προκήρυξη για 70 μόνιμες θέσεις σε έξι φορείς – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Προκήρυξη για 70 μόνιμες θέσεις σε έξι φορείς – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η νέα προκήρυξη που δημοσιεύτηκε μέσω ΑΣΕΠ αφορά μόνιμες προσλήψεις σε 6 μεγάλους φορείς του Δημοσίου.

Δημοσιεύθηκε ολόκληρη η προκήρυξη 8Κ2022 του ΑΣΕΠ για 70 μόνιμες προσλήψεις σε έξι φορείς του Δημοσίου. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 14:00.

Η νέα προκήρυξη που δημοσιεύτηκε μέσω ΑΣΕΠ αφορά μόνιμες προσλήψεις σε 6 μεγάλους φορείς του Δημοσίου.

Αναλυτικά, η προκήρυξη 8Κ/2022 αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στο ΝΑΤ, στον ΟΠΕΚΑ, στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Ειδικότερα, οι προσλήψεις στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ κατανέμονται ως εξής:

11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο ΜΤΠΥ

5 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΝΑΤ

24 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΠΕΚΑ

15 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ

3 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΕΚΚΑ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 14:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ