ΔΕΗ: Έως 3 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις 119 προσλήψεις στην Μεγαλόπολη

ΔΕΗ:  Έως 3 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις 119 προσλήψεις στην Μεγαλόπολη

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Την πρόσληψη 119 υπαλλήλων ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Αφορά άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα δουλέψουν στην Αρκαδία. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

ΠΕ Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί

ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΠΕ Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου)

ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

ΤΕ Διοικητικό Οικονομικό (Υπάλληλοι Γραφείου)

ΔΕ Εργοδηγοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων Δικτύων)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροτεχνίτες

ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων

ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων – Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Μηχανοτεχνίτες

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Οχημάτων

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Γερανοπροωθητών

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περανοφόρα Μηχανήματα Κλαρκ

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροοξυγονοκολλητές

ΔΕ Παρασκευαστές Κυλικείων Τραπεζοκόμοι

ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων – Τεχνίτες Υδραυλικοί

ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων – Τεχνίτες Οικοδόμοι

ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων – Χορηγητές Καυσίμων

ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων – Χορηγητές Υλικών

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Φανοποιοί

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Βουλκανιζατέρ

ΔΕ Χειριστές Η/Υ

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

ΔΕ Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

ΔΕ Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Προωθητών Φορτωτών

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ενώ, οι θέσεις αφορούν στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 65 ετών και θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 1/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ