ΔΕΔΔΗΕ: Προσωρινοί πίνακες για την προκήρυξη 2/2021 - Τι ισχύει για την άσκηση ένστασης

ΔΕΔΔΗΕ: Προσωρινοί πίνακες για την προκήρυξη 2/2021 - Τι ισχύει για την άσκηση ένστασης

Ποιες κατηγορίες αφορά η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και οι πίνακες απορριπτέων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων απασχόλησης για την Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021.

Η Προκήρυξη αφορά την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ καθώς και Οδηγών, Μηχανοδηγών, Χειριστών ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ),

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και λήγει την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 2/2021 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ