Επιδότηση 10.000 ευρώ σε 7000 «καινοτόμους» νέους

Επιδότηση 10.000 ευρώ σε 7000 «καινοτόμους» νέους
Πρόγραμμα επιδότησης, το ύψος της οποίας θα μπορεί να φτάσει στις 10.000 ευρώ ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ για νέους ηλικίας έως 35 ετών. Το πρόγραμμα θα αφορά σε νέους οι οποίοι θα θελήσουν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην «καινοτομία»  Στο νέο πρόγραμμα το οποίο θα φέρει τον τίτλο «επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» θα ενταχθούν 7000 νέοι εφόσον πληρούν το ηλικιακό κριτήριο. Την επιδότηση, θα λάβουν όσοι νέοι καταθέσουν φάκελο ανάπτυξης δραστηριότητας στην οποία θα εμπλέκονται οι ίδιοι. Θα υπάρξουν περιορισμοί ως προς τους κλάδους και τους τομείς άσκησης αυτής της δραστηριότητας καθώς ο ΟΑΕΔ προτάσσει την ύπαρξη καινοτομίας. Οι δραστηριότητες που θα θεωρηθούν «καινοτόμες» θα αναφέρονται στην προκήρυξη του προγράμματος. Μεταξύ αυτών, αναμένεται να συμπεριληφθούν οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, οι «πράσινες τεχνολογίες», οι εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας κλπ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί σε δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ