Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Την έναρξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων και εγγράφων ανακοίνωσε ο πρόεδρος και το διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η υπηρεσία προσφέρεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μέσο εξυπηρέτησης, που προσφέρει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και διαχείρισης των υποθέσεων των 600.000 περίπου μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου, οι οποίοι μπορούν ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τις υπηρεσίες του Ταμείου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης απονομής μερίσματος, διακοπής και μεταβίβασης μερίσματος, χορήγηση βεβαίωσης και επαναχορήγηση χηρικού μερίσματος, προσκόμιση δικαιολογητικών, κλπ), αλλά και να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ταμείου για διενέργεια συνάντησης, για υποβολή ερωτήματος, για τη διευθέτηση της υπόθεσής τους».

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων συνεχίζεται με αρωγό το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου, με γνώμονα τη σύγχρονη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων του» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ