Έρχεται πλατφόρμα για τηλεργασία - Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχεται πλατφόρμα για τηλεργασία - Όλες οι λεπτομέρειες

Αλλάζει το μοντέλο της τηλεργασίας στο Δημόσιο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα " Καθημερινή", η βελτίωση της τηλεργασίας και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα είναι οι βασικοί στόχοι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναπτύσσει η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι υπάλληλοι θα χρησιμοποιούν από το σπίτι τους τον υπολογιστή που έχουν στο γραφείο τους, θα μπορούν να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις, να επεξεργάζονται από κοινού έγγραφα, να υπογράφουν ηλεκτρονικά ή να αποθηκεύουν αρχεία στο ψηφιακό νέφος.

Παράλληλα μέσω πλατφόρμας θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της αποδοτικότητας του κάθε εργαζομένου, όπως και το κατά πόσο συμμορφώνεται με τις καθιερωμένες διαδικασίες και εργάζεται τις προβλεπόμενες ώρες απασχόλησης.

Ειδικές εφαρμογές

Με στόχο να αντιμετωπιστεί η συνήθως χαμηλή αποτελεσματικότητα όσων απασχολούνται από απόσταση στο Δημόσιο, μέσω του έργου που προωθείται επιδιώκεται σε πρώτη φάση η υλοποίηση πιλοτικών ενεργειών σε συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου ( π.χ υπουργείο, ανεξάρτητη αρχή κλπ) .

Έτσι στο πρότυπο ιδιωτικών εταιρειών που υιοθετούν το μοντέλο της τηλεργασίας εδώ και πολλά χρόνια προβλέπεται η υιοθέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών που επιτρέπουν, για παράδειγμα, την κοινή επεξεργασία ενός εγγράφου, την ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών ή την αποθήκευση αρχείων στο ψηφιακό νέφος ( cloud).

Επίσης μέσω συγκεκριμένων εργαλείων ( π.χ MS Project ) θα σχεδιάζεται και θα παρακολουθεί η πρόοδος υλοποίησης έργων ή εργασιών που ανατίθενται.

Ο ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου θα δημιουργήσει περιβάλλοντα τηλεδιασκέψεων και απομακρυσμένης συνεργασίας μέσω ειδικών λογισμικών όπως το Teams που κατέστη ιδιαίτερα διαδεδομένο εν μέσω πανδημίας.

Θα υλοποιήσει ακόμη ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της αποδοτικότητας της εργασίας. Πρόκειται για την εικονική υποδομή περιβάλλοντος εργασίας( VDI) με την οποία αρκετά εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά στις αρχές του 2020, οπότε πολλές επιχειρήσεις υιοθέτησαν την τηλεργασία. Το VDI επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο να έχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του εταιρικού υπολογιστή του καθιστώντας εφικτό τον έλεγχο έναρξης, παύσης ή λήξης απασχόλησης.

Ευρύτερα μέσω του έργου που πρόκειται να δημοπρατηθεί το 2022 επιδιώκεται μεταξύ άλλων ο ολοκληρωμένος συντονισμός και έλεγχος της εργασίας μέσω εφαρμογών που επιτρέπουν τον προγραμματισμό και την ανάθεση εργασιών, την πραγματοποίηση παρουσιάσεων σε πραγματικό χρόνο και την προσομοίωση της επιφάνειας της εργασίας.

Όσον αφορά τη συχνότητα της τηλεργασίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το τεύχος διακήρυξης του έργου που επικαλείται μελέτη του φορέα Expetise France, ολοκληρωμένα στοιχεία δεν υπάρχουν.

Ενδεικτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2014 το 2,8% του συνόλου του εργατικού δυναμικού βρίσκεται σε καθεστώς τηλεργασίας, ποσοστό που έχει εκτοξευθεί σήμερα στο 45% λόγω της πανδημίας. Αντίθετα στον Καναδά ήδη από το 2016 το 73% του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού αναμενόταν να εμπλακεί σε κάποιας μορφής τηλεργασία.

Σημειώνεται ότι αναθέτουσα αρχή του έργου ύψους 4 εκατ. ευρώ είναι η Κοινωνία Πληροφορίας, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το κύριο έργο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ