Πώς και πότε θα κάνετε διορθώσεις στην πλατφόρμα των 800 ευρώ (Οδηγίες)

Απαραίτητη η υποβολή νέας δήλωσης για τη διασφάλιση του κουρέματος του ενοικίου - Όλες οι οδηγίες για εργαζόμενους και εργοδότες

Πώς και πότε θα κάνετε διορθώσεις στην πλατφόρμα των 800 ευρώ (Οδηγίες)

Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες θα μπορούν να γίνουν οι διορθώσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους εργοδότες. Τα λάθη που έχουν γίνει στον IBAN αλλά και η ανάγκη να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών ακινήτων προκειμένου να γίνει χρήση της έκπτωσης του 40% στα ενοίκια, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διορθώσεων. Πώς θα γίνουν αυτές; Ιδού όλες οι οδηγίες 

 

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ενταχθεί τα μέτρα ως επιχείρηση που έχει κλείσει υποχρεωτικά με απόφαση της κυβέρνησης εξαιτίας του ότι λειτουργεί ένα υποκατάστημα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να αφαιρεθεί το όνομα εργαζόμενου που έχει μπει σε καθεστώς αναστολής εκ παραδρομής.

Στην πραγματικότητα, το υπουργείο Εργασίας καλεί τους εργοδότες να αποτυπώσουν την αλήθεια στο σύστημα Εργάνη. Πολλές επιχειρήσεις έσπευσαν να βάλουν όλο το προσωπικό σε καθεστώς αναστολής ποντάροντας ότι μετά θα μπορούν να απασχολήσουν τον κόσμο με τηλεργασία πληρώνοντας μόνο τη διαφορά του μισθού. Από τη στιγμή που ορίστηκε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο για τον ένα στους 10, τα σχέδια πολλών εργοδοτών ανατράπηκαν. Μάλιστα, από χθες ο υπουργός Εργασίας έχει ξεκαθαρίσει ότι αν εντοπιστεί εργαζόμενος να απασχολείται ενώ εμφανίζεται σε αναστολή, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1200 ευρώ στον εργοδότη.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναλυτικά, οι οδηγίες έχουν ως εξής:

 • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους.
 • Με την ορθή επανάληψη, δίνεται στις επιχειρήσεις-εργοδότες η δυνατότητα, ενδεικτικά, να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
  • διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,
  • ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
  • προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
  • προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
  • διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
  • διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.
 • Οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων. Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα, ενδεικτικά, να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
  • διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κτλ,
  • συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής,
  • ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση - εργοδότη που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ελέγχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών και λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι και για τις διορθώσεις θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και το οποίο έχει ως εξής:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΩΣ 10/04

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΈΩΣ 20/04

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

1-Απρ

11-Απρ

21-Απρ

2

2-Απρ

12-Απρ

22-Απρ

3

3-Απρ

13-Απρ

23-Απρ

4

4-Απρ

14-Απρ

24-Απρ

5

5-Απρ

15-Απρ

25-Απρ

6

6-Απρ

16-Απρ

26-Απρ

7

7-Απρ

17-Απρ

27-Απρ

8

8-Απρ

18-Απρ

28-Απρ

9

9-Απρ

19-Απρ

29-Απρ

0

10-Απρ

20-Απρ

30-Απρ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

11-13/04

21-23/04

01-3/05

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

15-17/04

25-27/04

05-07/05

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ