ΔΟΕ: Η πρώτη συνθήκη κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η συνθήκη δεσμεύει μόνο τις χώρες που θα την υπογράψουν

ΔΟΕ: Η πρώτη συνθήκη κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η συνθήκη καλύπτει και κατά τη διαδρομή ανάμεσα στην κατοικία και τον χώρο εργασίας.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), οργάνωση του ΟΗΕ, ενέκρινε την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, περιλαμβάνοντας σε αυτήν την αρχή των κυρώσεων, αλλά αποκλείοντας το ακανθώδες θέμα της ευάλωτης θέσης των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ.

Το κείμενο εγκρίθηκε έπειτα από δύο εβδομάδες εντατικών συζητήσεων στη Γενεύη κατά την ετήσια σύνοδο της ΔΟΕ, μιας εκατονταετούς οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών στην οποία συμμετέχουν κυβερνήσεις, εργοδότες και συνδικάτα 187 χωρών.

Η συνθήκη αναφέρεται στη βία και την παρενόχληση σε σχέση με τον κόσμο της εργασίας, περιλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων όταν λειτουργούν ως χώροι εργασίας, αλλά και κατά τη διαδρομή ανάμεσα στην κατοικία και τον χώρο εργασίας.

Αναγνωρίζει ακόμη πως η βία και η παρενόχληση «πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια». Σημειώνει πως «και άλλα άτομα που ανήκουν σε μία ή περισσότερες ευάλωτες ομάδες» πλήττονται επίσης περισσότερο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες.

Η συνθήκη δεσμεύει μόνο τις χώρες που θα την υπογράψουν. Εκείνες που θα το κάνουν πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές ευαισθητοποίησης και μια νομοθεσία που θα έχει σκοπό να «απαγορεύσει» τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας και να θεσμοθετήσουν μηχανισμούς ελέγχου και κυρώσεις.

Η νομοθεσία θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει πως κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από μια κατάσταση για την οποία έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί πως παρουσιάζει «έναν επικείμενο και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, λόγω της βίας και της παρενόχλησης, χωρίς να υφίσταται αντίποινα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ