Αυξήθηκε 3,7% το μέσο κόστος εργασίας στην Ελλάδα το 2018

Ποιο είναι το εργατικό κόστος στην Ελλάδα και πόσο ανταγωνιστική είναι η χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές σε αυτό τον τομέα

Αυξήθηκε 3,7% το μέσο κόστος εργασίας στην Ελλάδα το 2018

Το 2018, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία (εκτός της γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης) εκτιμάται ότι έφτασε τα €27,4  στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), €30,6  στη ζώνη του ευρώ, και € 16,1 στην Ελλάδα (αύξηση 3,7% από το 2017).

Σύμφωνα με την Eurostat, το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφηκε στη Βουλγαρία (€ 5,4), τη Ρουμανία (€ 6,9), τη Λιθουανία (€ 9,0), την Ουγγαρία (€ 9,2) και τη Λετονία (€ 9,3) και το υψηλότερο στο Λουξεμβούργο (€40,6 ), το Βέλγιο (€39,7) τη Σουηδία (€36,6 ), τις Κάτω Χώρες (€35,9 ) και τη Γαλλία (€ 35,8).

Το ωριαίο κόστος εργασίας στη βιομηχανία ήταν €27,4 στην ΕΕ και €33,2 στη ζώνη του ευρώ. Στις υπηρεσίες, ήταν € 27,0 και € 29,6 αντίστοιχα. Στις κατασκευές, το ωριαίο κόστος εργασίας ήταν € 25,0 στην ΕΕ και € 27,6 στη ζώνη του ευρώ. Στην κυρίως μη επιχειρηματική οικονομία (εκτός της δημόσιας διοίκησης), ήταν € 28,5 και € 30,8 αντίστοιχα. Το κόστος εργασίας αποτελείται από μισθούς και μισθούς και μη μισθολογικό κόστος (π.χ. κοινωνικές εισφορές εργοδότη). Το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους στο συνολικό κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας ήταν 23,7% στην ΕΕ και 25,6% στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από 6,1% στη Μάλτα έως 32,6% στη Γαλλία.

Στην Ελλάδα το κόστος εργασίας ήταν €16,1 στην επιχειρηματική οικονομία, €16,5 στη βιομηχανία, €10,7 στον τομέα των κατασκευών, €16,3 στις υπηρεσίες και €16,1 στην κυρίως μη επιχειρηματική οικονομία. Το μη μισθολογικό κόστος του συνολικού μισθού φτάνει το 21,9%.

Το 2018, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία σε ευρώ αυξήθηκε κατά 2,7% στην ΕΕ και κατά 2,2% στη ζώνη του ευρώ. Στη ζώνη του ευρώ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Λετονία (+ 12,9%), τη Λιθουανία (+ 10,4%), την Εσθονία και τη Σλοβακία (από + 6,8%).

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε ελάχιστα στη Μάλτα (+ 0,4%), τη Φινλανδία (+ 1,2%), την Ισπανία (+ 1,3%) και την Πορτογαλία (+ 1,4%). Για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ το 2018, στη Ρουμανία (+ 13,3%) και στην Ουγγαρία (+ 9,8%) παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία, εκφρασμένες σε εθνικό νόμισμα. Αυξήθηκαν λιγότερο στη Δανία (+ 1,9%), τη Σουηδία (+ 2,3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 3,3%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ