Οι 24 καλές και οι δύο κακές επιπτώσεις από την αύξηση του κατώτατου μισθού

Πάνω οι φόροι και οι εισφορές, πάνω και 24 διαφορετικά επιδόματα και οικονομικά μεγέθη - Τα σενάρια για το ποσοστό και το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων

Οι 24 καλές και οι δύο κακές επιπτώσεις από την αύξηση του κατώτατου μισθού

Κατά τη χθεσινή συνάντηση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου με τα κλιμάκια των θεσμών, τέθηκε επί τάπητος το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Οι θεσμοί λένε ναι στην αύξηση αλλά ο ποσοστό ακόμη αποτελεί αντικείμενο «παζαριού». Το τι θα γίνει τελικώς, θα φανεί ενδεχομένως και μέχρι αύριο καθώς την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θέλει να κάνει ανακοινώσεις.

Θα είναι το ποσοστό 10% όπως θέλει η κυβέρνηση; Θα επέλθει συμβιβασμός καθώς οι δανειστές ξεκίνησαν τις συζητήσεις από το πολύ χαμηλό όριο του 2%; Το επικρατέστερο είναι ότι η συμφωνία θα κλειδώσει στο 6-8%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. 24 καλά πράγματα και δύο κακά πράγματα.

Ας ξεκινήσουμε με τα κακά:

 • Θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Και φυσικά, θα επιβαρυνθούν και όσοι μισθωτοί θα πάρουν αύξηση αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών. Για τους μισθωτούς και τους εργοδότες τους, ο λόγος είναι προφανής: οι εισφορές υπολογίζονται με αναλογικό συντελεστή (συνολικά φτάνει έως και 41%) οπότε από τη στιγμή που θα αυξηθεί η βάση υπολογισμού, θα αυξηθεί και το αποτέλεσμα. Για τους αυτοαπασχολούμενους, επιπλέον θα πληρώσουν αυτοί που σήμερα καταβάλλουν την ελάχιστη εισφορά των 168 ευρώ. Αυτοί όμως είναι και οι περισσότεροι. Η επιβάρυνση –η οποία αφορά και στους αγρότες- θα είναι ανάλογη με το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού.
 • Κάποιοι εργαζόμενοι θα κληθούν για πρώτη φορά να πληρώσουν φόρο εισοδήματος. Οι παλαιότεροι που έχουν τριετίες και επίδομα γάμου, θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το όριο του αφορολογήτου οπότε θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Τα καλά τώρα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει τα ακόλουθα 24 επιδόματα και λοιπά οικονομικά μεγέθη. Δείτε τον κατάλογο όπως παρουσιάζεται σήμερα στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

 1. Μισθωτοί με κατώτατους μισθούς:

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκαλέσει αυξήσεις στις αποδοχές τους. Το ποια ακριβώς θα είναι η αύξηση στα καθαρά, εξαρτάται από το ποσοστό που θα αυξηθεί. Όλα τα σενάρια ενσωματώνονται στο εργαλείο του fpress.gr

 1. Μισθωτοί με υποκατώτατους μισθούς

Η κατάργηση του σημερινού υποκατώτατου μισθού των 511 ευρώ τον μήνα για όσους είναι κάτω των 25 ετών θα οδηγήσει σε διπλή αύξηση αμοιβών αυτή την κατηγορία των εργαζομένων. Την επίπτωση της διπλής αύξησης επίσης μπορείτε να την δείτε στο εργαλείο του fpress.gr

 1. Επίδομα γάμου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις εκείνες που είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζόμενους το επίδομα γάμου ύψους 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού. Έτσι, σήμερα οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ μικτά τον μήνα, λαμβάνουν επίσης και 58,6 ευρώ ως επίδομα γάμου, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί ποσοστιαία αντίστοιχα με την αύξηση του βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου. Στο εργαλείο του fpress.gr συνυπολογίζεται και ο παράγοντας του επιδόματος.

 1. Αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, συναρτώνται με το εκάστοτε ύψος των κατώτατων αμοιβών και ημερομισθίων. Η αύξηση των κατώτατων μισθών θα συμπαρασύρει ανοδικά και τους μισθούς όσων αμείβονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

 1. Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ:

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα. Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 ευρώ. Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%. Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί συγκεκριμένες ημέρες επιδότησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

 1. Αποκλειστικοί/ές, νοσοκόμοι/ες

Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους αποκλειστικούς νοσοκόμους και αποκλειστικές νοσοκόμες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη (Ν.2335/95, αρθρ. 3 παρ. 1). Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00 ευρώ. Ο δικαιούχος αυτής της επιδότησης δεν δικαιούται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ποσό της επιδότησης είναι συνδεδεμένο με το εκάστοτε βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας.

 1. Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή επίδομα σε όσους δεν έχουν καταγγελία της σύμβασής τους λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης:

Η τακτική επιδότηση ανεργίας στους ασκούντες το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας ή στους μη διαθέτοντες καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης χορηγείται σε:

α) μισθωτούς που ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα και

β) σε μισθωτούς των οποίων η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται έχει προβεί σε διακοπή εργασιών χωρίς να έχει προβεί σε έγγραφες καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας.

 1. Ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά επαγγέλματα, ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά:

Για την εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης στους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

 1. Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες: Η τακτική επιδότηση ανεργίας δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών χορηγείται στους δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες που απασχολούνται για λογαριασμό των οικείων Συνεταιρισμών, καθώς και στους ελεύθερους δασεργάτες και στους απασχολούμενους για λογαριασμό του Δημοσίου που αμείβονται κατ’ αποκοπή και των οποίων η ασφάλιση στο ΙΚΑ γίνεται με τρόπο πλασματικό. Ανάλογα με τις ημέρες ασφάλισης στον κλάδο κυμαίνεται η χρονική διάρκεια της επιδότησης που είναι 360 ευρώ.
 1. Εκδοροσφαγείς:

Η τακτική επιδότηση ανεργίας εκδοροσφαγέων χορηγείται στους εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας οι οποίοι έχουν υπαχθεί με τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 1 του ν. 2335/95 στην ασφάλιση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 1. Ξεναγοί:

Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους ξεναγούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη (Ν.2335/1995, άρθρ. 3 εδ. 1 παρ.1). Η επιδότηση ενός ξεναγού χορηγείται τον Δεκέμβριο κάθε έτους και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

 1. Φορτοεκφορτωτές:

Η ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών χορηγείται στους μόνιμους και επίκουρους φορτοεκφορτωτές των λιμένων και ξηράς καθώς και στους σημειωτές των τελωνείων όλης της χώρας που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

 1. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων:

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο τον δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

 1. Ειδικό εποχικό βοήθημα:

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

 1. Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας:

Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα 187 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά.

 1. Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων:

Είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή είναι στα 215,85 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά.

 1. Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας:

Αντιστοιχεί σε 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

 1. Ειδική παροχή μητρότητας:

Ισούται με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή σήμερα είναι 586,08 ευρώ μικτά.

 1. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Καταβάλλονται έως τρεις μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις.
 1. Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ:

Το μισθολογικό κόστος για παράδειγμα των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

 1. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας:

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

 1. Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ:

Η αποζημίωση για κάθε μέρα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα 17,12 ευρώ).

 1. Προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών.
 2. Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ