Αυτοί είναι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα σήμερα

Αυξάνονται οι δουλειές με χαμηλούς μισθούς - Οι εργοδότες προσφέρουν θέσεις εργασίας με αποδοχές κάτω από το όριο του αφορολόγητου

Αυτοί είναι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα σήμερα

Αυξάνονται και πληθύνονται οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως και 700 ευρώ. Το προφανώς θετικό γεγονός της μείωσης της ανεργίας και της δημιουργίας περισσότερων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, επισκιάζεται από το ότι οι νέες θέσεις αφορούν σε αποδοχές στα όρια του αφορολογήτου.

Οι δύο στους τρεις αμείβονται με λιγότερα από 1000 ευρώ τον μήνα ενώ από τα 83.508 άτομα που βρήκαν δουλειά μέσα στο 2018, οι 42.953 ήταν ή μερικώς απασχολούμενοι ή εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης με μεικτές αποδοχές έως και 800 ευρώ τον μήνα.

ΕΥΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ (ΣΕ €)ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2018ΠΟΣΟΣΤΟ %
(στο σύνολο των εργαζομένων)
ΜΕΡΙΚΗ Ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ422.15022,13
501- 600216.15011,33
601-700173.6329,1
701-800168.2908,82
801-900133.2976,99
901-1.000115.1066,03
1.001-1.200200.50810,51
1.201-1.500178.4739,35
1.501-2.000144.5967,58
2.001-2.50068.5923,6
2.501-3.00034.1851,79
> 3.00052.9662,78
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ1.485.79577,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ1.907.945100

Οι μεταβολές σε σχέση με το 2017 είναι οι εξής:

1. Ο αριθμός των εργαζομένων με αποδοχές από 500 έως 600 ευρώ αυξήθηκε κατά 15.391 άτομα

2. Ο αριθμός των εργαζομένων με αποδοχές από 601-700 ευρώ αυξήθηκε κατά 11.122 άτομα

3. Ο αριθμός των εργαζομένων με αποδοχές από 701-800 ευρώ αυξήθηκε κατά 7.575 άτομα

4. Ο αριθμός των εργαζομένων με αποδοχές από 801-900 ευρώ αυξήθηκε κατά 8.130 άτομα

5. Ο αριθμός των εργαζομένων με αποδοχές από 901-1000 ευρώ αυξήθηκε κατά 4.931 άτομα

6. Ο αριθμός των εργαζομένων με αποδοχές από 1000 ευρώ και πάνω αυξήθηκε κατά 27.494 άτομα.

Συνολικά, μόλις 300 χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 1500 ευρώ τον μήνα.

Να σημειωθεί ότι οι αποδοχές που αναφέρονται είναι οι μεικτές. Οι καθαρές αποδοχές είναι χαμηλότερες λόγω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, περίπου 980 χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν με λιγότερα από 660 ευρώ καθαρά ανά μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ