Και αναδρομικά, και μείωση προστίμων και διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών

«Δώρα» από το υπουργείο Εργασίας με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος και μεγάλο κοινό αποδεκτών – Σε ποιους θα «κουρευτούν» οι οφειλές

Και αναδρομικά, και μείωση προστίμων και διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών

Αιτήματα δίκαια, τα οποία μπορούν να γίνουν... πράξη συγκεντρώνουν στην κυβέρνηση με το βλέμμα να είναι (προφανώς) στραμμένο στην πράξη. Βήματα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση κάνει το υπουργείο Εργασίας. Μέσα στις επόμενες ημέρες –πιθανότατα στις 3 Μαίου οπότε και γίνεται η καταβολή των συντάξεων Μαίου- προχωρά στην αναπροσαρμογή 220 χιλιάδων επικουρικών συντάξεων οι οποίες θα αυξηθούν από 10 έως 50 ευρώ. Ενδεχομένως μέσα στην επόμενη εβδομάδα κατατίθεται νομοσχέδιο το οποίο χαρίζει βεβαιωμένες οφειλές από εισφορές σε χιλιάδες διπλοθεσίτες ασφαλισμένους (οι οποίοι εργάζονταν και με μισθό και με μπλοκάκι αλλά δεν πλήρωναν πληρωμές στον ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα τώρα να τους ζητούν ακόμη και δεκάδες χιλιάδες ευρώ). 

 

Το ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπει και τη μείωση των προστίμων για όσους συλλαμβάνονται να απασχολούν ανασφάλιστο εργαζόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρούν στην πρόσληψή του. Ο κατάλογος των θετικών παρεμβάσεων περιλαμβάνει και διάταξη που μειώνει κατά μερικούς μήνες τον χρόνο αναμονής για τη συνταξιοδότηση των αγροτών.

Διαγραφές οφειλών

Ασφαλισμένος μετά το 1993, εργαζόταν ως μισθωτός και δούλευε ταυτόχρονα και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Βάσει του νόμου, δεν όφειλε να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ. Όφειλε ωστόσο να πηγαίνει στο ασφαλιστικό ταμείο των αυτοαπασχολουμένων και να δίνει ένα χαρτί που να αποδεικνύει ότι παραμένει μισθωτός προκειμένου να διατηρεί την εξαίρεσή του. Ουδείς (ή σχεδόν κανένας) δεν το έκανε αυτό επί σειρά ετών. Σε πολλές περιπτώσεις, υπηρεσίες του ΟΑΕΕ που εντόπισαν τους παραβάτες προχώρησαν στον καταλογισμό ασφαλιστικών εισφορών με αποτέλεσμα να προκύψουν οφειλές χιλιάδων ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα με ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993 οι οποίοι είχαν υποχρέωση αν είχαν διπλή ιδιότητα (και μισθωτού και αυτοαπασχολούμενου) να πληρώνουν διπλές εισφορές: και στο ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο μισθωτών. Και στον ΟΑΕΕ. Η φιλοσοφία της διάταξης που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα είναι ότι αυτές οι οφειλές οι οποίες έχουν συσσωρευτεί από ο καταλογισμό των υπηρεσιών (κυρίως του παλαιού ΟΑΕΕ) θα μπορούν να διαγραφούν. Βασική προϋπόθεση διαγραφής είναι να προκύπτει εύλογη αμφιβολία που θα αποδεικνύεται για παράδειγμα από δικαστικές αποφάσεις, αντίθετες πρακτικές της διοίκησης, διαφορετικές οδηγίες επί του ίδιου θέματος κ.λπ., μετά όμως από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο. κ. Πετρόπουλος, «η διάταξη δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς που αδικαιολόγητα έχουν χρεωθεί με οφειλές να τις διαγράψουν», φέροντας ως παράδειγμα τέτοιων αμφισβητούμενων οφειλών τις οφειλές δημοσιογράφων στον ΟΑΕΕ.

Τα αναδρομικά

Αφορούν σε περίπου 220.000 συνταξιούχους οι οποίοι υπέστησαν μεγαλύτερη περικοπή στην επικουρική τους σύνταξη από ότι έπρεπε. Αυτό έγινε λόγω εσφαλμένου υπολογισμού της περικοπής που έπρεπε να επιβληθεί σε όσους είχαν το 2016 άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1300 ευρώ. Αθροιστικά, οι συνταξιούχοι θα δουν το εισόδημά του να αυξάνει κατά τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα ενώ εκκρεμεί και η καταβολή των αναδρομικών ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ η οποία προγραμματίζεται να γίνει από το καλοκαίρι (και σε χρόνο όσο το δυνατόν κοντινότερο στις εκλογές). Ο λόγος για τον οποίο προκύπτουν οι διαφορές –οι οποίες σε μηνιαία βάση μπορεί να φτάνουν από 9 έως και 79 ευρώ τον μήνα ανάλογα με το ύψος της επικουρικής τον Μάιο του 2016, οφείλεται στο γεγονός ότι η κράτηση 3-10% που είχε επιβληθεί σε όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1300 ευρώ, επιβλήθηκε επί των αρχικών ποσών της σύνταξης και όχι επί αυτών που έμεναν μετά τον υπολογισμό των μνημονιακών περικοπών.

Τα πρόστιμα για ανασφάλιστη εργασία

Τα παραδείγματα που έχει επεξεργαστεί το fpress.gr δείχνουν το πώς θα λειτουργεί το νέο πλαίσιο υπολογισμού των προστίμων σε όσους εντοπίζονται με ανασφάλιστο εργαζόμενο. Η φιλοσοφία του νέου μέτρου είναι το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 10.500 ευρώ για όσους προχωρούν στην πρόσληψη του εργαζόμενου.

  • Αν ο εργαζόμενος προσλάβει τον «μαύρο» υπάλληλο για τρεις μήνες, τότε αντί για 10.500 ευρώ πρόστιμο, θα πληρώσει 7000 ευρώ. Στο πρόστιμο θα πρέπει να πληρώσει και το κόστος της ασφάλισης. Ακόμη και αν ο εργαζόμενος προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ, τότε για κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ 146,5 ευρώ για τις εισφορές του εργοδότη και 94 ευρώ για τις εισφορές του εργαζόμενου. Δηλαδή, στο τρίμηνο, θα πρέπει να καταβληθούν εισφορές 721 ευρώ. Και πάλι είναι συμφέρον για τον εργοδότη ο οποίος αντί για 10.500 ευρώ θα επιβαρυνθεί συνολικά με 7721 ευρώ.
  • Αν ο αδήλωτος εργαζόμενος προσληφθεί για έξι μήνες, τότε το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 10.500 ευρώ στα 5000 ευρώ. Και πάλι θα πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές εξαμήνου οι οποίες ανέρχονται στα 1442 ευρώ (σ.σ το κόστος της μισθοδοσίας δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς ο εργαζόμενος θα έπρεπε ούτως ή άλλως να πληρώνεται). Έτσι, στο 6μηνο, το κόστος πέφτει από τα 10.500 ευρώ στα 6442 ευρώ. Για να είναι πλήρης η εικόνα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το κόστος της μισθοδοσίας των έξι μηνών θα αφαιρείται από τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης. Για τους έξι μήνες, το συνολικό κόστος είναι 4395 ευρώ. Με ένα μέσο συντελεστή φορολόγησης της τάξεως του 29% προκύπτει και μείωση του φορολογητέου εισοδήματος περίπου κατά 1300 ευρώ για τον εργοδότη. Άρα, το τελικό κόστος για την εξάμηνη απασχόληση πέφτει κοντά στα 3000 ευρώ.
  • Αν ο αδήλωτος εργαζόμενος προσληφθεί για 12 μήνες, το πρόστιμο πέφτει στα 3000 ευρώ. Στους 12 μήνες, οι ασφαλιστικές εισφορές φτάνουν στα 2884 ευρώ άρα το συνολικό κόστος πέφτει από τα 10.500 ευρώ στα 5884 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και η μείωση του φόρου εισοδήματος από την εμφάνιση της επαγγελματικής δαπάνης, τότε το κόστος πέφτει πάρα πολύ καθώς για τους 12 μήνες θα αφαιρεθούν από τα φορολογητέα κέρδη 8790 ευρώ που σημαίνει ότι η μείωση του φόρου θα είναι τουλάχιστον 2549 ευρώ. Άρα, αν κάποιος συλληφθεί με αδήλωτο εργαζόμενο και τον ασφαλίσει για 12 μήνες, στην πραγματικότητα θα έχει κόστος 3345 ευρώ.
  • Στους 18 μήνες, το κόστος στην πραγματικότητα εκμηδενίζεται. Το πρόστιμο θα είναι μόλις 1000 ευρώ ενώ το κόστος ασφάλισης με την παραδοχή ότι ο εργαζόμενος θα εισπράττει τον βασικό μισθό (492 ευρώ στην τσέπη του) περίπου 4326 ευρώ. Άρα, το τελικό κόστος θα είναι 5326 ευρώ. Το φορολογικό όφελος από την εμφάνιση των αποδοχών ως επαγγελματική δαπάνη θα είναι πάνω από 3800 ευρώ άρα το τελικό κόστος θα πέφτει από τα 10.500 ευρώ στα μόλις 1500 ευρώ.