Υποχώρηση 1,3% του δείκτη μισθολογικού κόστους

Υποχώρηση 1,3% του δείκτη μισθολογικού κόστους

Η μείωση είναι της τάξης του 1,3% έναντι αύξησης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Μείωση παρουσίασε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016. Η μείωση είναι της τάξης του 1,3% έναντι αύξησης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 0,7% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 1,8% έναντι μείωσης 0,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.