Αλήθειες και ψέματα για την ανεργία στην Ελλάδα

Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ανέργων -Αυξάνεται η μακροχρόνια ανεργία

Αλήθειες και ψέματα για την ανεργία στην Ελλάδα

Αυξημένος συγκριτικά με τον Ιούνιο αλλά μειωμένος σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 εμφανίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός για τον μήνα Ιούλιο. Το σύνολο των εγγεγραμμένων –είτε ανήκουν στους αναζητούντες εργασία είτε όχι- έφτασε τον Ιούλιο στα 928.304 άτομα έναντι 911.368 χιλιάδων τον Ιούνιο του 2017 και 973.631 ατόμων τον Ιούλιο του 2016. Δηλαδή, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των εγγεγραμμένων ατόμων κατά 16.936 άτομα ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 εντοπίζεται μείωση κατά 45.327 άτομα. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι πλέον ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων «πλησιάζει» αρκετά στον αριθμό των ανέργων που υπολογίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αυτό είναι σημαντικό διότι μέσα από τον ΟΑΕΔ, το δημόσιο μπορεί να έχει σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά του κάθε ανέργου και, με αυτό τον τρόπο να σχεδιάσει καλύτερα πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας. Πλέον, ο αριθμός των ανέργων που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ και ο αντίστοιχος που φαίνεται στα αρχεία του ΟΑΕΔ έχει περιοριστεί σε κάτι περισσότερο από 100.000 άτομα.

 

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Ιούλιο του 2017 συγκριτικά με τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς αλλά και τον αντίστοιχο περυσινό μήνα έχουν ως εξής:

·Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, για τον μήνα Ιούλιο 2017, ανήλθε σε 830.465 άτομα. Από αυτά 484.937 (ποσοστό 58,39%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 345.528 (ποσοστό 41,61%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 295.428 (ποσοστό 35,57%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 535.037 (ποσοστό 64,43%). Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2016, παρατηρείται σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανέργων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Έτσι, τον Ιούλιο του 2016, υπήρχαν 440.584 μακροχρόνια για να αυξηθούν τον Ιούλιο του 2017 σε 484.937 άτομα. Από την άλλη, ο αριθμός των ανέργων για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, μειώθηκε αισθητά από τα 405.416 άτομα τον Ιούλιο του 2016, στα 345.528 άτομα τον Ιούλιο του 2017. Έτσι, και ο συνολικός αριθμός των αναζητούντων εργασία, περιορίστηκε από τα 846.000 άτομα, στα 830.465 άτομα. Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2017, ο αριθμός των εγγεγραμμένων αναζητούντων εργασία, αυξήθηκε κατά 8341 άτομα (από τα 822.124, στα 830.465 άτομα).

·Το σύνολο των εγγεγραμμένων μη αναζητούντων εργασία για τον μήνα Ιούλιο 2017, ανήλθε σε 97.839 άτομα. Από αυτά 34.536 (ποσοστό 35,30%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 63.303 (ποσοστό 64,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 34.972 (ποσοστό 35,74%) και οι γυναίκες σε 62.867 (ποσοστό 64,26%). Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2016, καταγράφηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των μη αναζητούντων εργασία καθώς μειώθηκε από τα 127.631 άτομα, στα 97.839 άτομα. Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2017, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8.595 άτομα (από τα 89.244 άτομα τον Ιούνιο, στα 97.839 άτομα τον Ιούλιο).

·Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούλιο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 97.818 άτομα, από τα οποία οι 92.319 (ποσοστό 94,38%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.499 (ποσοστό 5,62%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 41.161 (ποσοστό 42,08%) και οι γυναίκες σε 56.657 (ποσοστό 57,92%). Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 75.873 (ποσοστό 77,57%) είναι κοινοί, 3.137 (ποσοστό 3,21%) είναι οικοδόμοι, 5.499 (ποσοστό 5,62%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.321 (ποσοστό 1,35%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 11.871 (ποσοστό 12,14%) είναι εκπαιδευτικοί, και 117 (ποσοστό 0,12%) είναι λοιποί. Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2016, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων μειώθηκε αισθητά από τα 113.394 άτομα, στα 97.818 άτομα. Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2017 από την άλλη, καταγράφηκε αύξηση κατά 7.322 άτομα.

Από τους 830.465 αναζητούντες εργασία που κατέγραψε ο ΟΑΕΔ η κατανομή τους με βάση την ηλικία, έχει ως εξής:

·4958 άτομα είναι ηλικίας 15 έως 19 ετών

·46.696 άτομα είναι ηλικίας 20 έως 24 ετών.

·96.084 άτομα είναι ηλικίας 25 έως 29 ετών

·334.593 άτομα είναι ηλικίας 30 έως 44 ετών

·196.754 άτομα είναι ηλικίας 45 έως 54 ετών

·133.828 άτομα είναι ηλικίας 55 έως 64 ετών

·17.552 άτομα είναι ηλικίας 65 ετών και πάνω.

Από τους μη αναζητούντες εργασία, οι περισσότεροι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών (36.209 άτομα) και 45 έως 54 ετών (22.213 άτομα). Όσον αφορά στους επιδοτούμενους ανέργους, οι 48.824 είναι ηλικίας 30 έως 44 ετών και οι 20.666 ηλικίας 45 έως 54 ετών.

Από τους αναζητούντες εργασία, η κατανομή με κριτήριο την εκπαίδευση, έχει ως εξής:

1.Χωρίς εκπαίδευση είναι 40492 άτομα.

2.Με υποχρεωτική εκπαίδευση (δηλαδή άτομα που έχει φοιτήσει έως και την 3ηγυμνασίου) είναι 243.786 άτομα.

3.Με δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 381.590 άτομα

4.Με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 164.597 άτομα. Δηλαδή, πτυχιούμενοι είναι περίπου ο ένας στους πέντε ανέργους.