Σε ποιους κλάδους κρατιούνται οι μισθοί στο... ύψος τους - Που βουλιάζουν

Σε ποιους κλάδους κρατιούνται οι μισθοί στο... ύψος τους - Που βουλιάζουν
Ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά στην απασχόληση ενώ η χειρότερη εικόνα σε όρους αποδοχών εντοπίζεται στον τομέα της παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων. Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, προκύπτει ότι σε συγκεκριμένους κλάδους, απασχόληση και αμοιβές κινήθηκαν ανοδικά και κατά την 6ετία των μνημονίων (2010-2016). Στην πρώτη θέση, τοποθετείται –και μάλιστα με μεγάλη διαφορά- ο τομέας των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης. Στον τουρισμό, ο δείκτης απασχόλησης εμφανίζεται βελτιωμένος στο β’ τρίμηνο του 2016 σε ποσοστό 43,12% συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2010 ενώ στον ίδιο τομέα επαγγελματικής δραστηριότητας, ο δείκτης των αμοιβών εμφανίζεται να έχει ενισχυθεί κατά 34,97%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση την πορεία των βραχυχρόνιων δεικτών απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών, σε βασικούς κλάδους της οικονομίας,. Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το β’ τρίμηνο του 2016 οπότε κατέστη εφικτή η σύγκριση τόσο με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο όσο και σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2010, το πρώτο τρίμηνο εισόδου της Ελλάδας στην περίοδο των μνημονίων. Αξίζει να αναφερθούν οι ορισμοί που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ:

  1. Ως μισθοί και ημερομίσθια, ορίζονται το σύνολο των μεικτών αμοιβών σε χρήμα ή σε είδος που καταβάλλονται σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στη μισθολογική κατάσταση σε αντάλλαγμα της εργασίας που προσέφεραν. Έτσι, αν σε έναν κλάδο καταγραφεί μείωση 50%, δεν σημαίνει ότι ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά έχασε τις μισές αποδοχές του. Σημαίνει ότι το σύνολο των εργαζομένων –ο αριθμός των οποίων μπορεί να έχει μειωθεί λόγω της συρρίκνωσης της απασχόλησης- εισέπραξαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (εν προκειμένω το β’ τρίμηνο του 2016) τις μισές αποδοχές συγκριτικά με το παρελθόν.
  2. Ως αριθμός απασχολούμενων ατόμων, ορίζεται ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση ή στον κλάδο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή οι ιδιοκτήτες εταιρειών, οι συνεταίροι και τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και το σύνολο των απασχολούμενων ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον εργάζονται: προσωρινά ή εποχικά, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή.

Συγκρίνοντας τους δείκτες του β’ τριμήνου 2016 με τους αντίστοιχους περυσινούς, προκύπτει σημαντική αύξηση του δείκτη αμοιβών στις κατασκευές (25,6%), στη μεταφορά και στην αποθήκευση (5,3%) αλλά και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (+4,5%). Αντίθετα, εντοπίστηκε σημαντική μείωση στον δείκτη αμοιβών, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (-13,6%), στα ορυχεία και λατομεία (-3,5%) καθώς επίσης και στον κλάδο παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων κλπ (-21,5%).

Ο δείκτης της απασχόλησης, εμφανίζεται ενισχυμένος το τελευταίο 12μηνο (β’ τρίμηνο 2015-β’ τρίμηνο 2016) στις κατασκευές (21,1%) και στην ενημέρωση και επικοινωνία (+3,8%) αλλά και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (+3,9%). Αντίθετα, παρατηρείται μείωση στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (-3%).

β' τρίμηνο 2010β' τρίμηνο 2015β΄τρίμηνο 2016Μεταβολή 2010-2016Μεταβολή 2015-2016
Ορυχεία και Λατομεία98,756,654,6-44,68%-3,53%
Μεταποίηση99,867,169,2-30,66%3,13%
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού103,943,345,2-56,50%4,39%
Παροχή Νερού, επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης105,355,943,9-58,31%-21,47%
Κατασκευές102,453,967,7-33,89%25,60%
Μεταφορά και Αποθήκευση10281,385,6-16,08%5,29%
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης101,8136,4137,434,97%0,73%
Ενημέρωση και Επικοινωνία985556-42,86%1,82%
Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες99,452,245,1-54,63%-13,60%
Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες99,790,995-4,71%4,51%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ