Ποιοι είναι οι 102 που θα διοριστούν άμεσα στη ΔΕΗ

Ποιοι είναι οι 102 που θα διοριστούν άμεσα στη ΔΕΗ
Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκύρηξης της ΔΕΗ.

Η Προκήρυξης 1Κ/2015 (ΦΕΚ 1/11-3-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)αφορούσε την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 102 εκ των 103 συνολικά θέσεων διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη ΔΕΗ.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Όπως επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Δείτε τους πίνακες κατάταξης των διοριστέων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ