Νέες μειώσεις μισθών προβλέπει η ΤτΕ μέσα στο 2016

Νέες μειώσεις μισθών προβλέπει η ΤτΕ μέσα στο 2016
Νέα μείωση της αγοραστικής αξίας των εισοδημάτων των μισθωτών κατά 12,3% καταγράφει για το διάστημα 2012 -2015 η ετήσια έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, χωρίς βέβαια σε αυτήν την απώλεια να υπολογίζεται και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ, η μείωση στις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό για το διάστημα 2012 -2015 φτάνει το 14,7%. Μάλιστα σημειώνεται ότι για το 2015 ανατράπηκε εντελώς η αρχική πρόβλεψη που ήθελε τα εισοδήματα να σημειώνουν οριακή αύξηση κατά 0,6 % λόγω της μείωσης της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης κατά 0,5% . Αντ’ αυτού τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία χρησιμοποιεί η ΤτΕ δείχνουν ότι και το 2015 το εισόδημα των μισθωτών κατέγραψε τελικά μείωση κατά 2,7%.

Παρόλα αυτά η ΤτΕ κάνει για το 2016 την εκτίμηση ότι το εισόδημα από εξαρτημένη εργασία ανά μισθωτό θα σημειώσει αύξηση κατά 0,9% για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια συνεχούς μείωσης με την προϋπόθεση βέβαια ότι η οικονομία θα περάσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης.Το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, το οποίο καταγράφει την εξέλιξη για το συνολικό μισθολογικό κονδύλι , για το ίδιο διάστημα καταγράφει συνολική μείωση 23,3%.

Η διαφορά σε σύγκριση με την μείωση των αμοιβών ανά μισθωτό μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από το μεγάλο αριθμό απολύσεων, είτε λόγω πτωχεύσεων επιχειρήσεων, είτε λόγω μείωσης του προσωπικού τους. Για το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας προβλέπεται για το 2016 αύξηση κατά 1,4%.

Η μείωση της αγοραστικής αξίας κατά 12,3% προκύπτει αν προσθέσει κανείς στην εξίσωση και την πορεία του πληθωρισμού δηλαδή την μέση άνοδο των τιμών για προϊόντα και υπηρεσίες. Παρά τον παρατεταμένο αποπληθωρισμό που μετράει για την Ελλάδα περίπου 35 μήνες, διαπιστώνεται και στο συγκεκριμένο διάστημα ότι η πτώση των τιμών ακολουθεί την πτώση των εισοδημάτων από τεράστια απόσταση.

Ειδικότερα ο πληθωρισμός της τετραετίας 2012 -2015 είναι μειωμένος σε μέσα επίπεδα μόνο κατά 2,4% με βασικά είδη διατροφής όπως τα νωπά οπωροκηπευτικά να παρουσιάζουν αυξήσεις στις τιμές τους.

Το παρήγορο της όλης υπόθεσης είναι ότι την συνεχή μείωση των εισοδημάτων ακολούθησε ως ένα βαθμό και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά την τετραετία 2012 - 2015 κατά 13,2% χωρίς όμως ορατό αποτέλεσμα λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της οικονομίας αλλά και της παντελούς έλλειψης ρευστότητας για το πρώτο εξάμηνο του 2015.

¨Όλα αυτά εκτός της απλής καταγραφής αναμένεται να αποτελέσουν και μέρος της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς ώστε να γίνουν όσο το δυνατό πιο ακριβείς προβλέψεις για την πορεία του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας μέχρι και το 2018.

πηγή: enikonomia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ