Είναι «ακριβοί» ή «φθηνοί» οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι;

Είναι «ακριβοί» ή «φθηνοί» οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι;
Πολλά έχουν ειπωθεί για το κόστος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες του εξωτερικού. Τελικώς είναι υψηλό ή όχι το κόστος του δημόσιου τομέα; Παίρνουν πολλά ή λίγα οι δημόσιοι υπάλληλοι που –αναμφίβολα- γίνονται ολοένα και λιγότεροι;

Σύμφωνα με το ΑΠΕ επικαλούμενο έρευνατου Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας, η Ελλάδαβρίσκεται στην έκτη θέση στην κατάταξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με το κόστος των δημοσίων υπαλλήλων.

Ηέρευνα η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για το έτος 2014, έδειξε ότι η Ελλάδα δαπανά το 12% του ΑΕΠ της για τη μισθοδοσία των δημοσίων λειτουργών της. Πρώτη στην κατάταξη βρίσκεται η Δανία με το αντίστοιχο ποσοστό δαπανών στο 16,9% του ΑΕΠ της.

Ακολουθούν η Φινλανδία με 14,3% του ΑΕΠ της, η Γαλλία με 13%, η Σουηδία με 12,7% και το Βέλγιο με 12,5%. Πολύ κοντά στην Ελλάδα βρίσκεται η Πορτογαλία, με ποσοστό δαπανών 11,8% του ΑΕΠ.

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης, στις χώρες δηλαδή με τον λιγότερο δαπανηρό δημοσιοϋπαλληλικό δυναμικό, εμφανίζονται η Δημοκρατία της Τσεχίας (μόνο το 7,1% του ΑΕΠ της δαπανά για τον σκοπό αυτό), η Γερμανία με ποσοστό 7,7%, το Λουξεμβούργο με 8,4% και η Σλοβακία με 8,7%.

Από τις άλλες χώρες της ΕΕ η Ισπανία δαπανά το 10,8% του ΑΕΠ της για μισθοδοσία δημοσίων υπαλλήλων, η Ιταλία το 10,1%, η Ιρλανδία το 10% και η Βρετανία το 9,5%.