Τι «χαράτσι» ανά εργαζόμενο καλούνται όλοι οι εργοδότες να πληρώσουν τον Αύγουστο

Τι «χαράτσι» ανά εργαζόμενο καλούνται όλοι οι εργοδότες να πληρώσουν τον Αύγουστο
«Χαράτσι» καλούνται να πληρώσουν, παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές του Αυγούστου στο ΙΚΑ, όλοι οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ενα επιπλέον σημαντικό βάρος, 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, καλούνται να καλύψουν, παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές του Αυγούστου, όλοι οι εργοδότες .

Η εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ), θα καταβληθεί «ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2015 ».

Σύμφωνα με έγγραφο που εξέδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη εισφορά επιβαρύνει και είναι καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και αφορά όλους τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι η «εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ το οποίο υποχρεούται να αποδίδει άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των θερινών κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους». Διευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει άλλη υποχρέωση.