Τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Ε/2009 του ΑΣΕΠ (Πίνακες)

Τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Ε/2009 του ΑΣΕΠ (Πίνακες)
Στο φως της δημοσιότητας έδωσε ο ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2009 (ΦΕΚ 399/31.08.2009, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (νυν Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 έως και την πάροδο της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2015. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την “επί της ουσίας” κρίση της οικείας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες:

1. Προσωρινά Αποτελέσματα Κωδικού Θέσης 17001 (Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα)

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακας Αναπληρωματικών

2. Προσωρινά Αποτελέσματα Κωδικού Θέσης 17005 (Μελέτη Λιμενικών Έργων)

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακας Αναπληρωματικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ