Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών στην Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών στην Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
Την δυνατότητα πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της προσφέρει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) σε μεταπτυχιακούς και/ ή επί πτυχίω φοιτητές προχωρώντας στην υλοποίηση σχετικού προγράμματος επιμόρφωσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΕΠΑ που σχεδιάστηκε για μεταπτυχιακούς και/ ή επί πτυχίω φοιτητές είχε ως στόχο να συμβάλει ενεργά στην κατανόηση και την εξοικείωση των συμμετεχόντων στις αρχές αειφόρου ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Ενεργώ για τους Νέους» που αποτελεί μέρος της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της ΔΕΠΑ στον πυλώνα της κοινωνίας φιλοδοξεί όχι μόνο να βοηθήσει στην κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου αλλά και καλλιεργήσει νέες δεξιότητες και γνώσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο επίπεδα συμφωνα με το neolaia.gr:

α) την διοργάνωση μονοήμερης εκπαίδευσης (στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ) σε τελειόφοιτους σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την ΔΕΠΑ, μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα ζητηθεί από τους φοιτητές να υλοποιήσουν μια εργασία σχετική με το θέμα της εκπαίδευσης.

β) φοιτητές των οποίων οι εργασίες θα πληρούν τα κριτήρια και θα ξεχωρίσουν για την καινοτομία τους θα βραβευτούν και θα τους δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής εργασίας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ. Η πρακτική θα έχει διάρκεια για 3-6 μήνες και η απασχόληση θα είναι full-time.

Αποστολή βιογραφικών στο y.vassaki@depa.gr έως 31/1/2015. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τέλος Φεβρουαρίου 2015.