Πρόγραμμα voucher για 1.000 ανέργους στην Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα voucher για 1.000 ανέργους στην Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
Γνώσεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας, πρόκειται να αποκτήσουν χίλιοι άνεργοι , ηλικίας 18-24 ετών, από τις πέντε περιφέρειες της Β.Ελλάδας, στο πλαίσιο έργου που θα υλοποιήσει εντός του 2015 ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Το έργο αποτελεί σύμπραξη του ΣΕΠΒΕ με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και περιλαμβάνει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ.

Μιλώντας στα μέλη του ΔΣ του ΣΕΠΒΕ ,τους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων( ΑΠΘ, Διεθνές Πανεπιστήμιο ,ΠΑΜΑΚ) και εκπροσώπους επιχειρήσεων Πληροφορικής ,ο κ Πλακιωτάκης, τόνισε ότι «για πρώτη φορά το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στοχευμένα και εξειδικευμένα στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για 15.000 ωφελούμενους σε τομείς όπως είναι η Πληροφορική, τα Logistics, το Λιανεμπόριο, το Εξαγωγικό Εμπόριο ενώ ανακοίνωσε ότι «τα έργα του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες θα τρέξουν αμέσως και μέσα στον Ιανουάριο».

Σύμφωνα με τον κ Πλακιωτάκη μελέτη του ΕΚΚΕ για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων με VOUCHER , έδειξε ότι τουλάχιστον το 20% των καταρτιζόμενων βρίσκει μόνιμη θέση απασχόλησης. Για το συγκεκριμένο έργο, «που για πρώτη φορά υλοποιείται τόσο συστηματικά και στοχευμένα απευθείας με κλαδικό φορέα, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εργασίας, «αναμένει τα ποσοστά αυτά να είναι πολύ υψηλότερα, μιας και στο χώρο των ΤΠΕ υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού».

Περιοχές Υλοποίησης

Γεωγραφικά οι δράσεις κατάρτισης-πιστοποίησης και συμβουλευτικής καλύπτουν την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (περιφέρειες σταδιακής εξόδου) και τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου (περιφέρειες σύγκλισης) .Η κατανομή ανά περιφέρεια των ωφελούμενων, οι οποίοι θα αποκτήσουν δεξιότητες σε κλάδους που παρουσιάζουν δυναμική ζήτηση έχει ως εξής: Κεντρική Μακεδονία (482 ωφελούμενοι), Δυτική Μακεδονία (58), ΑΜΘ (170), Θεσσαλία (194), Ήπειρος (96)

«Έμμεσα ωφελούμενοι θα είναι βεβαίως» όπως τόνισε ο κ Μυλωνάς «το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου και των μελών του ΣΕΠΒΕ, οι οποίες θα επωφεληθούν των υπηρεσιών κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής που θα προσφέρει η υλοποίηση του έργου καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους ικανούς αποφοίτους με δεξιότητες που λείπουν σήμερα από την αγορά στην περιφέρειά που δραστηριοποιούνται».

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα αφορά μεταξύ άλλων εξειδικευμένη Γνώση σε IT ,Web development ,Mobile development,Cloud computing, Digital Marketing, Design, Robotics,E-commerce, Soft skills, Team Building, Negotiation Skills ,Ηγεσία και Δημιουργικότητα.