ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 27 προσλήψεις στο ΥΠΟΙΚ

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 27 προσλήψεις στο ΥΠΟΙΚ
Τα προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης για την πλήρωση 27 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τις 18 Αυγούστου, καθώς μεσολαβεί μία περίοδος από 8 έως 18 Αυγούστου κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις.

Σημειώνεται ότι στηνιστοσελίδα του ΑΣΕΠέχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων, καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αποκλείονται της διαδικασίας και εμφανίζονται σε ξεχωριστό πίνακα, μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης θα εκδοθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.