ΕΛΣΤΑΤ: 1.309.213 οι άνεργοι, οικονομικά μη ενεργά 3.328.067 άτομα

ΕΛΣΤΑΤ: 1.309.213 οι άνεργοι, οικονομικά μη ενεργά 3.328.067 άτομα
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2014 ανήλθε σε 27,2%, έναντι 27,7% τον Μάιο του 2013 και 27,3% τον Απρίλιο του 2014,

σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.


Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το σύνολο των απασχολούμενων κατά τον Μάιο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.504.059 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.309.213 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.328.067 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 7.468 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2013 (μείωση 0,2%) και αυξήθηκαν κατά 22.291 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014 (αύξηση 0,6%).

Αναλυτικότερα, ελάχιστα μεγαλύτερη είναι η πτώση που καταγράφεται στο ποσοστό των ανέργων τον Μάιο του 2014 σε σχέση με τον Μάιο του 2013, καθώς πριν ένα χρόνο οι άνεργοι αποτελούσαν το 27,7% του εργατικού δυναμικού.

Από το 48,4% που ήταν κατά μέσο όρο η ανεργία στους νέους 15 -34 ετών το Μάιο του 2013 έπεσε στο 43,7% το Μάιο του 2014. Συνεπώς η ανεργία των νέων 15-34 ετών έχασε 6,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο.

Σε απόλυτους όρους, οι άνεργοι συνολικά κατά τον τελευταίο δωδεκάμηνο (Μάιος 2013 – Μάιος 2014) μειώθηκαν κατά 39.227 άτομα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και αυξήθηκαν κατά 2.815 μεταξύ Απριλίου – Μαΐου του 2014.

Συνολικά οι άνεργοι το Μάιο του 2014 ανέρχονται σε 1.309.213, οι απασχολούμενοι σε 3.504.059 και οικονομικά μη ενεργοί (συνταξιούχοι και μη αναζητούντες εργασία). Σε 3.328.067. Συνεπώς για άλλο ένα μήνα το άθροισμα των ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών (4.637.280) ξεπερνά κατά πολύ το σύνολο των απασχολουμένων (3.504.059). Συγκεκριμένα οι απασχολούμενοι αποτελούν το 75% των ανέργων και μη οικονομικά ενεργών πολιτών της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία στις γυναίκες παραμένει μεγαλύτερη από την ανεργία των ανδρών (31,1% έναντι 24,2%).

Πεσμένα είναι τα ποσοστά της ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ετών, 25 -34 ετών το Μάιο του 2014 έναντι του Μαΐου του 2013. Συγκεκριμένα το ποσοστό των ανέργων νέων 15 – 24 ετών έπεσε από το 59,6% που ήταν το Μάιο του 2013 στο 53,1% το Μάιο του 2014. Το ποσοστό των ανέργων 25 -34 ετών έπεσε από το 37,3% που ήταν το 2013 στο 34,3% το 2014.

Αντίθετα, αυξήθηκε η ανεργία στις ηλικίες 45 -54 ετών, 55-64 ετών και 65 -74 ετών. Συγκεκριμένα το ποσοστό των ανέργων 45 -54 ετών αυξήθηκε από το 20,5% το 2013 στο 21,2% το 2014. Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 55 – 64 ετών αυξήθηκε από το 15,6% στο 18,1% το 2014. Το ποσοστό των ανέργων 65 – 74 ετών αυξήθηκε από το 10,4% στο 13,2%.

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα παρέμεινε η ανεργία στην ηλικία 35-44 ετών (από το 24,1% στο 24,0%).

Πεσμένα είναι τα ποσοστά της ανεργίας το Μάιο του 2014 σε σχέση με το Μάιο του 2013 στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της Μακεδονίας – Θράκης, της Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της Αττικής και της Κρήτης.

Αντίθετα αυξήθηκαν τα ποσοστά της ανεργίας στην Πελοπόννησο – Δυτική Ελλάδα και το Αιγαίο. Σταθερό παρέμεινε το ποσοστό της ανεργίας στη Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ