Καθ'οδόν 6.500 απολύσεις

Καθ'οδόν 6.500 απολύσεις
Σε πλήρη εξέλιξη, με χρονικό ορίζοντα τα τέλη του έτους, βρίσκεται το πρόγραμμα των απολύσεων στο Δημόσιο, που προβλέπει συνολικά 15.000 απολύσεις την περίοδο 2013-2014.

του ΟΜΗΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ

[email protected],

Η κυβέρνηση, διά του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, επιμένει ιδιαίτερα στην τήρηση των μνημονιακών δεσμεύσεων που αφορούν το Δημόσιο, δεδομένου ότι η αναδιάρθρωσή του έχει υπάρξει κατά καιρούς στο πλαίσιο των αξιολογήσεων «προαπαιτούμενο» αλλά και «αγκάθι» για την εκταμίευση των δόσεων. Επί του παρόντος έχουν πραγματοποιηθεί 8.500 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ωστόσο υπολείπονται 6.500, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του επόμενου εξαμήνου.

Τα χρονικά περιθώρια είναι «στενά» δεδομένων και των «απρόβλεπτων» καθυστερήσεων που συντελούνται, όπως συνέβη για παράδειγμα με τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων.

Το 2013 έγιναν 3.600 απολύσεις ενώ άλλες 5.000 έγιναν το πρώτο εξάμηνο του 2014 και προήλθαν από επιόρκους (500), σχολικούς φύλακες (1.400), εργαζομένους στον ΕΟΠΥΥ (2.500), δημοτικούς αστυνομικούς (200), εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ (100), καταργήσεις 21 Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (100) καθώς και από καταργήσεις θέσεων σε διάφορα υπουργεία (100).

Ως προς τις υπολειπόμενες 6.500 απολύσεις που θα πρέπει να επιτευχθούν εντός του προσεχούς εξαμήνου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, αυτές θα προέλθουν:

• 4.000 υπάλληλοι (από τους συνολικά 25.000) οι οποίοι βρίσκονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας – διαθεσιμότητας.

• 1.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα απομακρυνθούν λόγω ανικανότητας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών.

• 600 επίορκοι, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα απομακρυνθούν με τελεσίδικες αποφάσεις με βάση τις υποθέσεις που εξετάζουν τα πειθαρχικά συμβούλια μετά την επιτάχυνση των διαδικασιών που επιβλήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

• 850 υπάλληλοι από τη μείωση του μεγέθους των ΝΠΙΔ που εποπτεύει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

• 150 υπάλληλοι από τη μείωση του μεγέθους των ΝΠΙΔ που εποπτεύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• 140 υπάλληλοι από το κλείσιμο του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και των άλλων 20 φορέων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες από τη Βουλή.

• 90 υπάλληλοι από τη μείωση του μεγέθους των ΝΠΙΔ του υπουργείου Πολιτισμού.

Την ίδια στιγμή, υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι στην πλειονότητά τους εκείνοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ προτάσσονται οι υπάλληλοι που έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και το οκτάμηνό τους λήγει τον επόμενο μήνα. Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται καθαρίστριες, φύλακες, βοηθητικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι. Οι κατηγορίες αυτές των υπαλλήλων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της κινητικότητας με βάση την αξιολόγηση των οργανογραμμάτων των υπουργείων.

Ειδικότερα, σήμερα τα «Παραπολιτικά» υπενθυμίζουν ανά υπουργείο τους αριθμούς των υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, το οποίο λήγει μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο, ήδη το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά από πρόταση των υπουργείων έχει εκδώσει ανακοινώσεις για την επανατοποθέτηση μέρους των υπαλλήλων αυτών. Για όσο διάστημα και μέχρι να εκδοθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΠ οι υπάλληλοι παραμένουν σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους.

- Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 335 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 97 υπάλληλοι.

- Από το Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 48 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 268 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 448 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 13 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Οικονομικών βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 495 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 1.040 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 85 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Πολιτισμού βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 178 υπάλληλοι.

- Από το υπουργείο Τουρισμού βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 110 υπάλληλοι.

Παράλληλα, μεγάλο βάρος δίνει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιτάχυνση της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με επιθεωρητές και ανώτερα στελέχη του Δημοσίου προχωρούν σε επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις της μετατροπής, αυτοδίκαια θα λύεται η σχέση εργασίας με απόφαση του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα:

  • Καταγράφηκε επακριβώς το σύνολο των ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους
  • Επιταχύνθηκε σημαντικά η λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων και η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων μέσω του συστήματος παρακολούθησης της πειθαρχικής διαδικασίας από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
  • Έγινε σαφές ότι οι παθογένειες του παρελθόντος δεν γίνονται πλέον αποδεκτές
  • Το 2013 εκδόθηκαν 1.645 αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, που επέβαλαν την ποινή της οριστικής παύσης σε 248 περιπτώσεις. Ανετράπη η νοσηρή αντίληψη που επικρατούσε ότι από το δημόσιο δεν αποχωρεί κανείς για πειθαρχικά παραπτώματα.

Από τις αρχές του 2013, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν απομακρυνθεί για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων, περισσότεροι από 500 υπάλληλοι.

Πιο συγκεκριμένα:

• Το 2013 αποχώρησαν για τους παραπάνω λόγους 220 δημόσιοι υπάλληλοι.

• Το Α’ τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος) του 2014, έχουν αποχωρήσει για τους ίδιους λόγους 304 υπάλληλοι. Πρόκειται για αναγκαστικές αποχωρήσεις πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης και για ανακλήσεις διορισμών ή καταγγελίες συμβάσεων λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών.

Μέχρι πρόσφατα ήταν έντονο το φαινόμενο με πειθαρχικά συμβούλια που δεν συνεδρίαζαν, ΕΔΕ που δεν ολοκληρώνονταν, κ.λπ. Εκατοντάδες υποθέσεις χρόνιζαν και γενικά υπήρχε η αίσθηση ότι υπάρχει μια ομερτά προστασίας δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι διώκονται πειθαρχικά. Το καθεστώς αυτό αλλάζει. Με τη βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου των πειθαρχικών παραπτωμάτων, την επιτάχυνση της έρευνας για τυχόν πλαστά πιστοποιητικά και με μια σειρά ακόμα από ανάλογες ενέργειες το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθιστά πλέον σαφές ότι η εποχή της ατιμωρησίας στο Δημόσιο πέρασε ανεπιστρεπτί.

ΠΗΓΗ: Από την εφημερίδα τα Παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα σε όλα τα περίπτερα της χώρας με σούπερ αποκαλύψεις και προσφορές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ