"Ακολουθείστε" την πορεία της αίτησής σας για σύνταξη στο www.oaee.gr

"Ακολουθείστε" την πορεία της αίτησής σας για σύνταξη στο www.oaee.gr
Μέσω του διαδικτύου θα μπορούν στο εξής οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ),

να παρακολουθούν την εξέλιξη του συνταξιοδοτικού αιτήματος που έχουν υποβάλλει.
Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), στην κατηγορία «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και στην λειτουργία «Παρακολούθηση πορείας εξέλιξης συνταξιοδοτικού αιτήματος» και αφορά αιτήματα που έχουν υποβληθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Η είσοδος στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία θα γίνεται με τη χρήση κωδικών που έχουν ήδη ενεργοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων από τον ΟΑΕΕ υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα για :
Εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών Ασφαλισμένου
Παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος
Εκτύπωση Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων
Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών Συνταξιούχου

Η διαδικασία εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αποτελείται από τα παρακάτω βήματα :
Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δηλώνοντας τους κωδικούς χρήστη που επιθυμείτε.
Προσέλευση ενδιαφερομένου (ή εξουσιοδοτημένου ατόμου) σε οποιοδήποτε Τμήμα του ΟΑΕΕ έχοντας μαζί σας :
Αστυνομική Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
για να σας αποδοθεί κλειδάριθμος ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το Τμήμα του ΟΑΕΕ κατά την πρώτη είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Πατήστε εδώ για είσοδο ή εγγραφή ή για ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού Κλειδάριθμου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (εγγραφή-κλειδάριθμος κ.τ.λ.) ενημερωθείτε απο τις Συχνές Ερωτήσεις-Θέματα Internet που βρίσκονται εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο [email protected] επισυνάπτοντας το Α.Φ.Μ και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ