Δείτε ποιο είναι το χειρότερο μέρος να δουλεύετε

Δείτε ποιο είναι το χειρότερο μέρος να δουλεύετε
Για πρώτη φορά, η Παγκόσμια Ένωση Συνδικάτων (ITUC) έφερε στο φως της δημοσιότητας τον παγκόσμιο δείκτη ITUC, ο οποίος δείχνει κατά πόσο η κάθε χώρα «σέβεται» τα δικαιώματα των εργατών της. Τα αποτελέσματα όπως θα δείτε παρακάτω είναι απογοητευτικά.

Η έρευνα της Παγκόσμιας Ένωσης Συνδικάτων για τα εργατικά δικαιώματα έγινε ανάμεσα σε 139 χώρες. Σκοπός του οργανισμού ήταν να ελέγξει κατά πόσο οι χώρες αυτές σέβονται τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, όπως την ελευθερία του συνεταιρισμού, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις καθώς και το δικαίωμα στην απεργία.

Από 139 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο...η Δανία βρέθηκε να τηρεί και τις 97 θεμελιώδεις πτυχές των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως θεμελιώνονται στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιπλέον δείχνουν ότι στο 40% περίπου των κρατών που ελέγθηκαν, υπάρχουν συστηματικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή απλώς δεν τα δικαιώματα δεν προστατεύονται από τους αντίστοιχους νόμους.

Σε 53 χώρες έχουμε την απόρριψη ή την αναστολή της αίτησης των εργαζομένων για καλύτερους όρους εργασίας. Προς μεγάλη απογοήτευση, το Ηνωμένο Βασίλειο ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των κρατών όπου τα εργασιακά δικαιώματα παραβιάζονται σε τακτικά διαστήματα κατατάσσοντάς το δίπλα σε χώρες όπως η Σρι Λάνκα, η Τανζανία και η Βενεζουέλα. Η κατηγορία αυτή βρίσκεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την κατηγορία όπου ανήκουν οι χώρες Αλβανία και Ανγκόλα.

Ο δείκτης ITUC φαίνεται να είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο «εργαλείο». Τα εργασιακά δικαιώματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο διότι βοηθούν τον εργαζόμενο να προστατέψει τον εαυτό του από τις διαβόηττες μορφές εκμετάλλευσης. Επιπλέον ο δείκτης αυτός θα «ασκήσει» πίεση σε όλες αυτές τις κυβερνήσεις που αδυνατούν να προστατέψουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
Επιπλέον τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τον βαθμό με το οποίο είναι συνδεδεμένα τα δικαιώματα των εργαζομένων με την ανθρώπινη ευημερία. Μεγαλύτερη ανθρώπινη ευημερία παρατηρείται σε χώρες όπου έχουμε τις λιγότερες παραβάσεις όπως η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία, ενώ στις χώρες με τις συχνότερες παραβάσεις παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανισότητες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Πορτογαλία.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επισημάνθηκαν από τον οργανισμό πρέπει να να γίνουν παρατεταμένες προσπάθειες από τα ίδια τα κράτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ