ΛΑΡΚΟ: Τι προβλέπουν τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης για όσους απολύθηκαν

ΛΑΡΚΟ: Τι προβλέπουν τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης για όσους απολύθηκαν

Δ. Μιχαηλίδου: Εξασφαλίζουμε εργασιακή ασφάλεια στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ

Δύο στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης παρέχει ΚΥΑ για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις 12 Μαΐου.

«Στους άνω των 55 ετών παρέχουμε τη δυνατότητα να εργαστούν έως 7 έτη, σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να συμπληρώσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Ειδική πρόνοια υπάρχει και για όσους είναι έως 54 ετών, στους οποίους έχουμε εξασφαλίσει εργασία για δύο έτη σε φορείς του Δημόσιου τομέα». Αυτό δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε πως η απόφαση αυτή «εντάσσεται στη δέσμη μέτρων που ανέλαβε η κυβέρνηση για την παροχή δεύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε θεματικά αντικείμενα των ειδικοτήτων τους».

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών, Υγείας και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφάσισαν την υλοποίηση δέσμης παρεμβάσεων αφ ενός για τη στήριξη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και αφ ετέρου για την προστασία των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών που έχουν επιβαρυνθεί με αρκετά δισ. ευρώ. Μάλιστα το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την εταιρεία.

Η ΛΑΡΚΟ, η οποία τελεί υπό Ειδική Διαχείριση από τον Φεβρουάριο του 2020, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, λόγω της αδυναμίας της να αποπληρώνει συσσωρευμένα χρέη, έχει παύσει να λειτουργεί τους τελευταίους μήνες. Στο διάστημα αυτό (από το 2020) η μισθοδοσία των εργαζομένων καλύπτεται από το Δημόσιο με δαπάνη, που έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα 100 εκατ. ευρώ.

Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης

1. Ειδικό́ πρόγραμμα απασχόλησης για όσους είναι ηλικίας άνω των 55 ετών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απασχόλησης, προϋπολογισμού άνω των 40,416 εκατ. ευρώ, αφορά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις 12 Μαΐου. Συγκεκριμένα αφορά όσους είναι ηλικίας άνω των 55 ετών συμπεριλαμβανομένων και όσων διανύουν το 55ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2024, ήτοι έχουν γεννηθεί́ έως και την 31η/12/1970 και δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού́ δικαιώματος λόγω γήρατος.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 320 νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης τους στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού́, και συγκεκριμένα στους Δήμους: Αλιάρτου, Θηβαίων, Λεβαδέων, Ορχομενού́, Χαλκιδέων, Κύμης-Αλιβερίου, Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καστοριάς, Σερβίων – Βελβεντού και Λοκρών και στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώώ και η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησής τους ορίζεται έως 7 έτη.

2. Ειδικό́ πρόγραμμα απασχόλησης για όσους είναι ηλικίας έως 54 ετών.

Το εν λόγω πρόγραμμα, προϋπολογισμού 19,525 εκατ. ευρώ, αφορά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις 12 Μαΐου, και είναι ηλικίας έως 54 ετών, ήτοι έχουν γεννηθεί́ από́ 1η/1/1971 και εφεξής.

Αντικείμενο του προγράμματος, είναι η δημιουργία 536 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης τους σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), στον e-ΕΦΚΑ, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται στο ποσό́ των 1.210 ευρώ́ και η συνολική́ χρονική́ διάρκεια απασχόλησης τους ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Επίσης οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικά́ προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πιστοποίηση.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων (upskilling) ή/και την επανακατάρτιση τους (reskilling) σε θεματικά́ αντικείμενα σχετικά́ με τις ειδικότητες που απασχολούνται στο πλαίσιο του οικείου προγράμματος και η πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ