Ελληνικός Χρυσός: Για μια ακόμη χρονιά διακρίθηκε στις «πιο βιώσιμες ελληνικές εταιρείες»

Ελληνικός Χρυσός: Για μια ακόμη χρονιά διακρίθηκε στις «πιο βιώσιμες ελληνικές εταιρείες»

Κατατάχθηκε στην ανώτατη ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023».

Για μια ακόμη χρονιά η Ελληνικός Χρυσός διακρίθηκε ανάμεσα στις πιο βιώσιμες ελληνικές εταιρείες.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για την εταιρεία, η οποία αξιολογήθηκε για τις επιχειρηματικές της επιδόσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τα ESG κριτήρια στο «Sustainability Performance Directory» και κατατάχθηκε στην ανώτατη ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023».

Η διάκριση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της στρατηγικής και των πολιτικών που η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις της σχετικά με το περιβάλλον, τον κοινωνικό της αντίκτυπο, την εταιρική διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην εφαρμογή ενός βιώσιμου αναπτυξιακού επιχειρηματικού σχεδίου με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας πως τα δύο είναι άρρηκτα αλληλένδετα.

«Είναι τιμή μας που αναγνωρίζεται η δέσμευσή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση της αφοσίωσής μας σε υπεύθυνες πρακτικές και των συνεχών προσπαθειών μας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Επενδύουμε σε δράσεις και έργα που θα οικοδομήσουν ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας για τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αριστοτέλη, με απόλυτη προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος.», δήλωσε ο Ιωάννης Μαλεγκάνος, CSR & Community Relations Director της Ελληνικός Χρυσός.

Με κεντρική της δέσμευση να λειτουργεί με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει από το 2021 το βραβευμένο, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων για τις Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές της επιδράσεις (ESMS & ESAP). Στο εσωτερικό του οργανισμού, πραγματοποιείται διαχρονικά μία διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας δίνοντας έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξή του και έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών του. Παράλληλα, έχουν υιοθετηθεί οι βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που στηρίζουν ουσιαστικά τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, ενώ σχεδιάζονται και υλοποιούνται σημαντικά έργα κοινωνικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Όλες οι πρωτοβουλίες και οι υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός αποτυπώνονται αναλυτικά στους δημοσιευμένους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ