ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων 5,9% και EBITDA 1,6% το Γ’ τρίμηνο - Στα 904,8 εκατ. ευρώ τα έσοδα

ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων 5,9% και EBITDA 1,6% το Γ’ τρίμηνο - Στα 904,8 εκατ. ευρώ τα έσοδα

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου οι επιδόσεις στην Ελλάδα ήταν θετικές κυρίως λόγω κινητής, ICT και τηλεόρασης.

Αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ για το Γ' τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου οι επιδόσεις στην Ελλάδα ήταν θετικές κυρίως λόγω κινητής, ICT και τηλεόρασης.

Θετικές ήταν οι τάσεις και στην ευρυζωνικότητα, καθώς οι συνδρομητές FTTx αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ οι συνδρομητές FTTH έφτασαν τις 110 χιλιάδες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Γ' τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν σε 904,8 εκατ. ευρώ. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε 358,1 εκατ. ευρώ οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,6%. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 205,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,0% σε σχέση με το Γ' τρίμηνο του 2021, καθώς στο Γ' τρίμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων επωφελήθηκαν από μια έκτακτη αντιστροφή πρόβλεψης κατά 134 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 769,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,1%, στα 830,0 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Κινητή και στις υπηρεσίες ICT, ενώ η τηλεόραση και οι ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν τη θετική τους πορεία. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,0%, στα 345,5 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,6%.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των συνδρομητών που απολαμβάνουν υπηρεσίες οπτικής ίνας (FTTx), κατά 15 χιλιάδες στο τρίμηνο, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 1.430 χιλιάδες. Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης ανήλθε στο 62,2%. Ο ΟΤΕ επέκτεινε περαιτέρω το δίκτυο FTTH, φτάνοντας σε 733 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ στοχεύει να φτάσει περίπου σε 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 2022. Οι πελάτες FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά 18 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 110 χιλιάδες, και το ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε σε 16%. «Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες μετριάστηκε, αντανακλώντας τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων των ευρυζωνικών υπηρεσιών, μία κίνηση ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών, καθώς και τις ανταγωνιστικές προσφορές της περιόδου. Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται, αγγίζοντας τις 644 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 7,3% σε ετήσια βάση, παρά τις ανταγωνιστικές προκλήσεις και την εκτεταμένη πειρατεία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η πελατειακή βάση της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας στο τέλος του τρίτου τριμήνου τα 7,4 εκατ., αυξημένη κατά 5,3% σε σχέση με το Γ' τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 5,2%, υποστηριζόμενα από την ανάκαμψη των εσόδων περιαγωγής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 33% στο τρίμηνο.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 28,7% στο τρίμηνο, λόγω των επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT και των υψηλότερων πωλήσεων κινητών συσκευών, κυρίως λόγω του προγράμματος κρατικής επιδότησης στον εκπαιδευτικό τομέα. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 43% σε σύγκριση με το Γ' τρίμηνο του 2021, ενώ τα έσοδα από system solutions σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, πάνω από 54% στο τρίμηνο.

Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0% λόγω αρνητικής σύγκρισης στις υπηρεσίες ICT & περικοπών στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε σε 12,6 εκατ., ευρώ λόγω εξοικονομήσεων σε λειτουργικά έξοδα και αντιλογισμών ορισμένων προβλέψεων.

Η Διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο των 600 εκατ. ευρώ που έχει θέσει για το 2022 για τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 640 εκατ. ευρώ περίπου, αποτυπώνοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH το τρέχον έτος. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει σε 500 εκατ.ευρώ και θα επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε 0,558 ευρώ ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 250 εκατ.ευρώ περίπου .

Τσαμάζ: Ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τον Όμιλο ενισχύοντας την ανταγωνιστική του θέση σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, ενισχύοντας την ανταγωνιστική του θέση σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και διατηρώντας καλές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Επίσης, επέκτεινε περαιτέρω τις δραστηριότητές του σε νέες αγορές, όπως αυτή των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω κινητού, με την εμπορική διάθεση της εφαρμογής payzy by COSMOTE. Τα δίκτυά μας σταθερής και κινητής είναι το κύριο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες, αξιοποιούμε την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των δικτύων μας για να ενισχύσουμε την πιστότητα των πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο διπλασιασμός των ευρυζωνικών ταχυτήτων χωρίς επιπλέον χρέωση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ επεκτείνουμε τα προϊόντα και τις προσφορές μας στις υπηρεσίες φωνής και ευρυζωνικότητας. Έτσι ενισχύουμε την ικανοποίηση των πελατών και τη θέση μας στην αγορά. Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, εκτιμούμε ότι οι αποφάσεις αυτές θα αποδειχθούν σωστές και θα υποστηρίξουν τα έσοδα και την κερδοφορία μας στο εγγύς μέλλον».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ